Lâu Đài Cát

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Sand Castles Kiến Trúc trong Don't Starve: Shipwrecked trong Thẻ Kiến Trúc. Yêu cầu 4 Cát, 2 Lá Dừa, 3 Vỏ Sò để tạo.

Nó tăng Tinh Thần khi đứng gần, tuy nhiên nó chỉ có tác dụng trong ngày. Nên chỉ nên tạo nó khi bạn ở cố định ở một nơi trong thời gian dài. Khi ngày hết, lâu đài sẽ hỏng, nó để lại 1 Cát, 1 Vỏ Sò và 1 Lá Dừa.

Chỉ có thể đặt trên Đất Cát tự nhiên hay sau khi được xây lại. Có thể đổi đất sau khi xây dựng

Blueprint.png Gallery