Lựu Dừa

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Willow Portrait.png
First it booms, then it burns.

Willow

Lựu Dừa là một Vũ Khí nổ giới thiệu trong DLC Shipwrecked. Nó cần 1 Dừa, 1 Thuốc Nổ và 1 Dây Thừng để chế tạo và yêu cầu một Máy Khoa Học để nguyên mẫu. Lựu Dừa có thể dùng như một vũ khí nổ tầm xa hay như dùng đặt nổ như Thuốc Nổ.

Nó phát nổ, một Lựu Dừa gây 250 sát thương và phá hủy Kiến Trúc trong vòng 6 đơn vị phạm vi (1.5 ô đất Chĩa).

Hamlet icon.png Hamlet

Trong Hamlet DLC, Lựu Dừa có thể mua ở Tiệm Vũ Khí với giá 20 Oinc.

Icon Tools.png Sử dụng

Để dùng một Lựu Dừa, trước hết người chơi phải chăm ngòi hoặc bằng cách click phải một Đuốc vào Lựu Dừa trong kho đồ, hoặc đặt nó xuống đất rồi chăm ngòi. Lựu Dừa đang cháy trong hành trang có ném bằng cách trang bị nó trước, rồi click phải vào mục tiêu. Nếu người chơi không ném Lựu Dừa đã chăm ngòi trong hành trang sau 5 giây, nó sẽ phát nổ, gây 250 sát thương thường lệ đến người chơi.

Coconade.png
Coconade.png
Coconade.png
Obsidian.png
Obsidian.png
Obsidian.png
Dragoon Heart.png
Obsidian Workbench.png
Obsidian Coconade.png

Prototype.png Mẹo

  • Ảnh hưởng mặc Giáp áp dụng với một Lựu Dừa phát nổ trong kho đồ.
  • Lựu Dừa sẽ tốt hơn là châm ngòi trong kho đồ rồi ném, bởi khả năng mục tiêu vùng nổ. Trong khi cách thay thế là đặt xuống đất, rồi châm ngòi, cũng có thể, nhưng kỹ thuật hiệu quả hơn khi dùng Thuốc Nổ trực tiếp, mà không phải chế Lựu Dừa, bởi Thuốc Nổ có thể gộp trong kho đồ trước rồi đặt tại vị trí mục tiêu.