Giáp Gỗ

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Log Suit)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Định hướng: Vật DụngĐồ Chế TạoGiáp


I might hold off the inevitable a bit longer with this.

–Wendy

Giáp GỗGiáp mặc tạo ở thẻ Chiến Đấu. Tạo nên từ 8 Gỗ, 2 Dây Thừng và cần Máy Khoa Học để tạo mẫu. Có độ bền bằng 450 và hấp thụ 80% lực sát thương. Cũng dùng làm nhiên liệu cho Lửa TrạiLò Lửa, kể cả khi gần hết độ bền.

Reign of Giants icon.png Reign of Giants

Trong bản mở rộng Reign of Giants, Giáp Gỗ dùng để tạo nên Giáp Đánh Vảy.

Icon Tools.png Sử dụng

Log Suit.png
Scales.png
Pig Skin.png
Pig Skin.png
Pig Skin.png
Alchemy Engine.png
Scalemail.png
Reign of Giants icon.png

Placeholder.png Bên lề

  • Khi mặc kèm với Nón Bầu Dục, cả hai hấp thụ 96% lực sát thương. Nên trang bị sau khi đội mũ ( hãy xem Giáp để tìm hiểu thêm về công thức tính sát thương của giáp chính và giáp phụ )
  • Mặc dù có thể dùng làm nhiên liệu cho Lửa Trại và Lò Lửa, Giáp Gỗ để dưới đất không bị bén lửa từ các vật đang cháy, Lửa Trại và khi dùng Gậy Gọi Sao.Tương tự với Giáp Cỏ
  • Từng được tạo mẫu từ Máy Luyện Kim.
  • Nhân vật mặc Giáp Gỗ sẽ tạo tiếng ồn khi chạy

Blueprint.png Thư viện Ảnh