Mũ Cướp Biển

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Webber Portrait.png
Aaargh, we feel so salty!

Webber

Mũ Cướp Biển (Pirate Hat) là một loại mũ độc quyển của Shipwrecked DLC ở trong mục Thẻ Hàng Hải. Cần 2 Mảnh Xương, 1 Dây Thừng và 2 để chế tạo và cần Máy Khoa Học để nguyên mẫu. Cũng là phần thường khi đổi Súp Tôm Hùm với Yaarctopus.

Khi dùng, chống thấm nước 20%, tăng tầm hình 25% (khi đi thuyền), tăng 2 tinh thần/phút. Dùng Cuộn Kim Khâu để phục hồi 100% độ bền

Khi dùng gần hư có thể đem đi làm Mũ Cướp Biển Ảo Thuật, tương tự như Mũ Ảo Thuật bên Reign of Giants DLC.

TabTools.png Sử dụng

Parrot.png
Boards.png

×4

Pirate Hat.png
Science Machine.png
Piratihatitator.png

Blueprint.png Thư viện ảnh