Mũ May Mắn

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Woodlegs Portrait.png
'Tis me lucky hat!

Woodlegs

Mũ May Mắn là một Vật Phẩm trong bản cập nhật Shipwrecked của riêng nhật vật Woodlegs. Nó nằm trong Thẻ Hàng Hải và được tạo bằng 4 Mảnh Xương, 4 Vải và 10 Đồng Vàng để tạo ra.

Khi được trang bị nó sẽ chỉ ra Điểm Đánh Dấu X Trong khoảng 800 giây (Tầm 1 ngày rưỡi). Nó còn dựa vào Độ Bền, Vì vậy hãy bỏ và trang bị Mũ May Mắn để không làm giảm thời gian của nó. Nếu không được sử dụng bởi nhân vật, mà được sử dụng bởi Lợn Roan Hay Khỉ Tiền Sử, Nó chỉ có 66% cơ hội tìm ra Kho Báu. Cuộn Kim Khâu có thể hồi lại 50% độ bền.

Mosquito.png Lỗi

  • Vì sự xuất hiện của kho báu từ Điểm Đánh Dấu X phụ thuộc vào độ bền của chiếc mũ, cơ chế này không kết hợp tốt với sự phục hồi độ bền của Cuộn Kim Khâu, chiếc mũ có thể tạo ra một kho báu ngay lập tức khi được sửa chữa, ngay cả khi vừa tạo ra một kho báu khác.

Blueprint.png Thư viện ảnh