Mũi Khoan Quacken

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Mũi Khoan Quacken)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Woodie Portrait.png
Could loosen some good tar with that right there.

Woodie

Mũi Khoan Quacken là một Vật Dụng độc quyền cho Shipwrecked DLC. Nó có thể được chế tạo trong Thẻ Khoa Học, nguyên mẫu với một Máy Luyện Kim và yêu cầu 1 Mỏ Quacken, 1 Bánh Răng và 2 Doodad Điện để chế tạo. Mũi Khoan Quacken có thể được cắm xuống Biển Trung hoặc Biển Sâu để khoan một Mạch Dầu cho phép thu thập Dầu bất cứ chỗ nào trên Bản Đồ. Chúng sẽ bị tiêu thụ trong quá trình khoan.

Placeholder.png Bên lề

  • Mũi Khoan Quacken được thêm vào Shipwrecked DLC hơn một năm sau khi phát hành bản chính thức vào cập nhật Home Sea Home, sau nhiều tháng thử nghiệm tại nhánh beta.
  • Thay vì hình ảnh có một tay cầm bằng tre, nó lại không cần tre trong công thức chế tạo.