Mưa Axit

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Mưa Axit là một hiện tượng thời tiết được thêm vào Don't Starve Together trong bản mở rộng From Beyond. Nó thay thế cho mưa bình thường trong hang động mỗi khi Vết Nứt Bóng Đêm được kích hoạt.

Mưa Axit là một hiện tượng thời tiết nguy hiểm hơn so với mưa bình thường do sự khan hiếm của thiết bị bảo vệ và tác động tiêu cực mạnh mẽ của nó đối với môi trường. Trong những trận mưa như vật, những giọt nước tiếp xúc với mặt đất sẽ bốc hơi, cho thấy tác hại ăn mòn có hại của axit.

Mưa Axit cũng giảm độ bền của áo giáp, tăng tốc độ hỏng của thực phẩm và gây sát thương cho nhân vật. Hiệu ứng tiêu cực tùy thuộc vào cường dộ mưa và được xử lý cứ sau 1.5 giây:

  • Gây 1 sát thương lên nhân vật.
  • Gây 3 sát thương lên áo giáp có khả năng chống thấm.
  • Giảm độ bền của đồ đi mưa.
  • Giảm 1% độ tươi của những vật phẩm có thể bị hỏng.

Mưa Axit cũng tăng sức mạnh cho Dơi Tử Xà, tăng cho chúng 25% tốc độ, 50% sát thương và chiên lợi phẩm khi chết thành Cánh Dơi Tử Xà (50%), Phân Dơi (30%), Thịt Quái (20%), và Tiêu Thạch (20%).

Tuy nhiên, ngoài những tác động bất lợi, mưa axit còn có một đặc tính hữu ích: Nó làm cho những cái dưới hang động bị bao phủ bởi những cọc ni-tơ và 3 đến 4 đơn vị tài nguyên này có thể được khai thác từ chúng.