Cọc Mácma

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Magma Pile)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wickerbottom Portrait.png
Cái gì bị chôn vùi ở dưới đây?

Wickerbottom

Cọc MácmaKiến Trúc xuất hiện tự nhiên ở Quần Xã Bãi MácmaMiệng Núi Lửa trong DLC Shipwrecked. Chúng là những cọc đá lửa mà có thể đào lên bằng Xẻng, dùng 4% độ bền Xẻng mỗi lần đào. Cọc Mácma cần 6 lần đào để dời bỏ, và 2-3 món sẽ rớt ra mỗi 2 lần đào. Cọc Mácma đốm vàng có cơ hội rớt ra Vàng Thỏi, trong khi cái thường thì rớt ra Tiêu Thạch. Cả hai loại cũng rớt ra Đá, Đá Lửa, và rất hiếm, Ngọc Đỏ hoặc Lam. Đôi khi một Krissure, một loại hố phun lửa, sẽ phun trào sau khi đào một cọc lên. Cơ hội này cao hơn khi ở Miệng Núi Lửa so với khi ở Bãi Mácma. Sau khi một Krissure phun trào, lần rớt đồ cuối cùng sẽ bắn sẽ xa khoảng nửa màn hình.

Blueprint.png Thư viện Ảnh