Cẩm Thạch

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Marble)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Waxwell Portrait.png
It's strong stuff.

Maxwell

Cẩm Thạch (Marble) là khoáng sản có được khi khai thác Cột Cẩm Thạch, Cây Cẩm Thạch, Tượng Đàn Hạc, và Tượng Maxwell bằng Cuốc Chim, Rìu/Cuốc, hoặc dùng đá xúc giác sẽ thu được 2 Cẩm Thạch, 2 Đá, và 1 Nhiên Liệu Ác Mộng. Cẩm Thạch được sử dụng để làm nền caro và giáp Cẩm Thạch.

Cẩm Thạch có thể gặp trong một trận động đất với tỉ lệ 5%. Nó là khoáng sản duy nhất mà các con Tôm Hùm Đá và Sên Rùa không ăn.

Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

Trong Don't Starve Together, Cẩm Thạch có thể tái tạo dễ dàng thông bao việc tinh chế Đậu Cẩm Thạch để trông Cây Bụi Cẩm Thạch, thứ có thể khai thác khi đã đủ lớn để có thêm Cẩm Thạch. Ngoài ra nó cũng có thể thu thập từ Tượng Cẩm ThạchĐiêu Khắc Cẩm Thạch. Cẩm Thạch dùng để chế tạo Bàn Hoa, là nguyên liệu điêu khắc những Quân Cờ tạo nên màu trắng xóa.

Wilson có thể chế tạo Cẩm Thạch thông qua Chuyển Đổi Quặng III.

Icon Tools.png Sử dụng

Marble.png
Alchemy Engine.png
Checkerboard Flooring.png
Marble.png

×12

Rope.png

×4

Alchemy Engine.png
Marble Suit.png
Marble.png
Marble.png
Boards.png
Boards.png
Carpeted Flooring.png
Carpeted Flooring.png
Blueprint (rare).png
End Table.png
Don't Starve Together icon.png
Marble.png
Alchemy Engine.png
Marble Bean.png
Don't Starve Together icon.png
Marble.png
Rocks.png
Blueprint (rare).png
Moon Quay Beach Turf.png

×4

Don't Starve Together icon.png
Marble.png

×4

Twigs.png
Interface arrow right.png
Marbell.png
DST icon.pngWolfgang Portrait.png
Marble.png
Alchemy Engine.png
Marbles.png

×10

Don't Starve Together icon.pngWalter Portrait.png
Marble.png
Cut Stone.png
Log.png
Interface arrow right.png
Masonry Oven.png
Don't Starve Together icon.pngChỉ trong sự kiện Lễ Hội Mùa Đông
Marble.png
Marble.png
Time Pieces.png
Red Gem.png
Interface arrow right.png
Ageless Watch.png
DST icon.pngWanda Portrait.png
Marble.png

×4

Time Pieces.png
Time Pieces.png
Time Pieces.png
Nightmare Fuel.png

×8

Shadow Manipulator.png
Alarming Clock.png
DST icon.pngWanda Portrait.png

Placeholder.png Bên lề

  • Cẩm Thạch được thêm vào bản cập nhật A Little Rain Must Fall.