Miệng Núi Lửa

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Miệng Núi Lửa  |  Núi Lửa

Me ol' prison.

–Woodlegs

Miệng Núi Lửa là một Quần Xã xuất hiện trong bản mở rộng Shipwrecked, khá giống với Hang Động trong Don't Starve gốc. Quần xã có thế tiếp cận bằng cách trèo lên Núi Lửa, mà có thể bắt gặp ở trên Biển.

Đó là một khu vực nhỏ nằm phía trên miệng của Núi Lửa, và bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Ở trung tâm, miệng của Núi Lửa chứa một hồ dung nham lớn, và tiếp cận nơi đó sẽ nhanh chóng làm tăng nhiệt độ nhân vật lên tối đa và khiến họ tổn thương bởi Quá Nhiệt. Suốt Mùa Khô, phun trào cũng sẽ khiến toàn bộ khu vực Núi Lửa tăng nhiệt độ, khiến cho ảnh hưởng Quá Nhiệt ngay lập tức giống như khi đứng gần trung tâm Núi Lửa. Ảnh hưởng này sẽ kéo dài trong một lúc sau khi phun trào kết thúc.

Khu vực này chủ yếu được bao phủ bởi hỗn hợp Đất Núi Lửa, Đất MácmaĐất Tro, và Đống Mácma khá dồi dào. Hài CốtKrissure cũng rất hay bắt gặp.

Cây Cà PhêXương Rồng Tượng được tìm thấy ở đây, mà có thể đào lên bằng Xẻng và đưa ra ngoài, nhưng chúng chỉ có thể trồng trên Đất Núi Lửa. Cây Tro cháy trụi cũng có thể tìm thấy ở đây, mà có thể chặt sẽ kiếm Tro. Bồ Câu Rồng, và Hang của chúng là thuộc bản địa của Miệng Núi Lửa. Đá Vỏ Chai TảngThan Tảng cũng chỉ có thể tìm thấy được ở đây.

Khu vực chứa một Bàn Thợ Đá Vỏ Chai mà cho phép chế tạo các vật dụng nằm trong Thẻ Núi Lửa. Đài Tế Núi Lửa của Snackrifice cũng nằm ở đây, mà cung cấp kiểm soát phun trào có giới hạn bằng cách tế những vật dụng vào Mùa Khô.

Nếu Woodlegs chưa được mở khóa, Lồng Woodlegs sẽ tìm thấy được ở đây. Chiếc lồng có thể mở khóa bằng cách tìm và sử dụng tất cả 3 chiếc chìa khóa: Chìa Khóa Sắt, Chìa Khóa Vàng, và Chìa Khóa Xương.

Blueprint.png Thư viện Ảnh