Pha Lê Trăng

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Moon Glass)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Webber Portrait.png
Is the moon green, too?

Webber

Pha Lê Trăng (Moon Glass) là một đối tượng sinh sản tự nhiên, độc quyền cho Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản mở rộng Return of Them. Nó được tìm thấy trên Đảo Mặt Trăng, hầu hết là ở Quần Xã Mỏ Mặt Trăng, Hồ Nguyệt Quang và bên trong Thác Pha LêNguyệt Động. Nó có thể được khai thác để cho 2 Đá Vụn Trăng và 25% cơ hội rơi thêm một cái.

Placeholder.png Bên lề

  • Pha Lê Trăng được giới thiệu trong bản cập nhật Turn of Tides.

Blueprint.png Thư viện ảnh