Đá Vụn Trăng

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Moon Shard)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Waxwell Portrait.png
But does it look as sharp as me?

Maxwell

Mảnh Vỡ Mặt Trăng là một tài nguyên độc quyền trong Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản mở rộng Return of Them.

Nó có thể thu thập được bằng cách khai thác các tảng Pha Lê TrăngHồ Nước Kết Tinh trên Quần Xã Đảo Mặt Trăng. Chúng có thể được tìm thấy tự nhiên trên mặt đất trong Quần Xã Mỏ Mặt Trăng. Nhờ Vào Hồ Nước Nóng, Mảnh Vỡ Mặt Trăng là tài nguyên có thể tái tạo, mặc dù chúng chỉ có thể được thu hoạch vào đêm Trăng Tròn.

Mảnh Vỡ Mặt Trăng có thể được sử dụng làm nguyên liệu chế tạo các vật dụng trong Thẻ Thiên Tinh thông qua Đài Thiên Tinh. Chúng cũng có thể được sử dụng trên một Bàn Thợ Gốm để sản xuất các bức Tượng màu xanh.

Icon Tools.png Công Dụng

Moon Shard.png
Moon Shard.png
Moon Shard.png
Twigs.png
Twigs.png
Celestial Altar.png
Moon Glass Axe.png
Moon Shard.png

×6

Boards.png
Celestial Altar.png
Glass Cutter.png
Moon Shard.png
Moon Shard.png
Moon Rock.png
Celestial Altar.png
Moon Crater Turf.png

Placeholder.png Trivia

  • Mảnh Vỡ Mặt Trăng được giới thiệu trong bản cập nhật Turn of Tides.