Sàn Khảm

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Mosaic Flooring)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wilson Portrait.png
Yet another ground type.

Wilson

Sàn Khảm (Mosaic Flooring) là một loại sàn dành riêng cho Don't Starve Together. Nó đã được thêm vào trong cập nhật A Little Drama cùng với Thảm Xa Hoa và những loại nền đất của Tàn Tích . Nó có thể được tìm thấy gần Bộ vá Sân Khấu hoặc được chế tạo bằng cách sử dụng một mảnh Cẩm Thạch duy nhất để tạo ra bốn sàn khảm. Nó có ba màu khác nhau.