Dây Rêu Leo

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Wilson Portrait.png
The scientific term is "tree noodles".

Wilson

Dây Rêu Leo (Mossy Vine) là một đối tượng sinh sản tự nhiên độc quyền cho Don't Starve Together và được giới thiệu trong cập nhật Waterlogged. Chúng treo mình từ tán của Thân Cây Đại ThụThân Cây Cao Niên. Chúng sản xuất ra Quả Vả. Sau khi thu hoạch, Dây Rêu Leo sẽ mọc lại một quả vả mới sau 15 phút.

Nhặt một quả vả từ Dây Rêu Leo trên Thân Cây Đại Thụ sẽ truyền cảnh báo tới các Hang Nhện Gọng Vó Biển gần đó, khiến Nhện Gọng Vó Biển nổi lên và bơi về phía Dây Leo để kiểm tra. Dây Rêu Leo có mọc lại.