Hang Chuột Trụi

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wolfgang Portrait.png
Is mushy, stinky home.

Wolfgang

Hang Chuột Trụi (Naked Mole Bat Burrow) là một đối tượng sinh sản tự nhiên dành riêng cho Don't Starve Together, xuất hiện trong Nguyệt Động. Nó được tạo ra bởi Chuột Trụi khi đang ngủ.

Nó có thể được đào bằng Xẻng để thu được 2 vật phẩm trong số:

Vật phẩm Tỉ lệ
Cut Grass.png 42.6%
Twigs.png 42.6%
Guano.png 6.4%
Moon Shroom.png 4.3%
Light Bulb.png 2.1%
Leafy Meat.png 1.3%
Carrot Seeds.png 0.9%

Placeholder.pngBên lề