Rương Văn Hoa

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Ornate Chest)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wickerbottom Portrait.png
An artifact which may contain other artifacts.

Wickerbottom

Rương văn hoa đươc tìm thấy trong mê cung ở Tàn tích. Nhện đu tơ thường ở quanh chúng. Chúng không rớt bất kì cái gì khi bị phá hủy bở búa hay thuốc nổ.

Khi mở, có cơ hội người chơi sẽ nói nó là cái bẫy và xảy ra hiệu ứng ngẫu nhiên như: tăng hay hạ sức đói, tinh thần; tăng máu; ảnh hưởng đến độ bề của vật phẩm trong túi hay gọi Nhện Đu Tơ hoặc Mỏ Khiếp Sợ

Rương Văn Hoa chứa ngẫu nhiên các vật phẩm sau:
Item(s) Cơ hội Độ bền Số lượng
Fire Staff.png hay Ice Staff.png hay PickSlashAxe.png hayBat Bat.png 5% 30% tới 50% ×1
Orange Gem.pngYellow Gem.pngGreen Gem.png 7% N/A ×1
Thulecite.png 10% N/A ×1 to 3
Red Gem.pngBlue Gem.pngPurple Gem.png 15% N/A ×1 to 2
Nightmare Fuel.png 20% N/A ×1 to 3
Thulecite Fragments.png 20% N/A ×2 to 4
Spear.pngFootball Helmet.pngLog Suit.png 20% 33% tới 80% ×1

Ví du

Theo kết quả trên, có 26,3% rương rỗng và 0% rương chứa tối đa 8 vật phẩm khác nhau. Hơn nữa, có 2,3% rương chứa Ngọc Lục và 0,82% chứa Giáo và Mũ Bóng Đá với độ bền dưới 50%.

Bẫy

WX-78 Portrait.png
IT'S A TRAP

WX-78

Mở một Rương Văn Hoa có 66% khả năng kích hoạt một trong năm hiệu ứng ngẫu nhiên. Loại bẫy được xác định ngẫu nhiên, nhưng thay đổi mỗi khi tải lại trò chơi. Mỗi Rương Văn Hoa chỉ có thể kích hoạt bẫy một lần. Sau khi Tàn tích được thiết lập lại trong Don't Starve Together, tất cả những Rương Văn Hoa sẽ lại có 66% cơ hội kích hoạt bẫy:

Bẫy Rương Văn Hoa
Bẫy Hiệu ững Số lượng Lưu ý
Sanity Meter.png Bẫy Tinh Thần Tăng hoặc giảm Tinh Thần người chơi. -20 hoặc +20
Health Meter.png Bẫy Máu Tăng hoặc giảm Máu người chơi. 0 hoặc +20 Không thể giết người chơi. Mã nhận xét có nội dung "Thay đổi sức khỏe (Để tốt hơn! Chúng tôi không muốn người chơi chết vì điều này)"
Hunger Meter.png Bẫy Đói Khát Tăng hoặc giảm Sức Đói của người chơi. -20 to +20
Terrorbeak.png Bẫy Quái Vật Triệu hồi Dangling Depth Dweller.png hoặc Terrorbeak.png 1-3 Sinh vật ác mộng sẽ không xuất hiện trong bẫy này ở Don't Starve Together icon.png
Backpack.png Bẫy Hành Trang Tăng hoặc giảm Độ Bền hoặc Tủ Lạnh của một món đồ ngẫu nhiên trong Hành Trang -20% hoặc +20% Điều này có thể dẫn đến tỷ lệ phần trăm không chính xác trên công cụ hoặc áo giáp.


Rương Văn Hoa Lớn

Cái Rương lớn hơn rớt từ Quản thần cổ đại ở giữa trung tâm mê cung, cho nhiều vật phẩm hơn và không sinh ra Sinh vật ảo ảnh.

Số lượng

Rương Văn Hoa lớn chứa
Vật phẩm Cơ hội Độ bền Số lượng
Thulecite Club.png hoặcThe Lazy Explorer.png hoặcStar Caller's Staff.png 25% 33% to 80% ×1
Gears.png 33% N/A ×3 to 6
Thulecite Suit.png hoặc Thulecite Crown.png 33% 33% to 80% ×1
Green Gem.png hoặc Yellow Gem.png hoặc Orange Gem.png 45% N/A ×3 to 6
Fire Staff.png hoặc Ice Staff.png hoặc Telelocator Staff.png hoặc PickSlashAxe.png 50% 33% to 80% ×1
Thulecite Fragments.png 50% N/A ×7 to 14
Red Gem.png hoặc Blue Gem.png hoặc Purple Gem.png 66% N/A ×3 to 6
Nightmare Fuel.png 75% N/A ×5 to 10
Thulecite.png 75% N/A ×7 to 14

Examples

Theo kết quả trên có 0.23% rương chứa tối đa 8 vật phẩm khác nhau và 0.2% rương rỗng. Có 9.4% crương chứa 14 Thulecite và 5.3% crương chứa Gậy Thulecite với độ bền dưới 50%.

Ví dụ về việc mở Rương văn hoa lớn