Cây Cọ Chóp

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Wilson Portrait.png
Kind of piney, for a palm tree.

Wilson

Cây Cọ Chóp (Palmcone Trees) là loại Thực Vật được tìm thấy ở Đảo Nguyệt Cảng .

Chặt một cây Cọ Chóp trưởng thành sẽ cho ra 3 Gỗ cùng với 2 Vỏ Cọ Chóp và 1 Palmcone Sprout.


Blueprint.png Thư viện ảnh