Bộ Lọc Bụi

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Particulate Purifier)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wickerbottom Portrait.png
The calcium carbonate purifies the surrounding air particles.

Wickerbottom

Bộ Lọc Bụi là một món Trang Phục giới thiệu trong DLC Shipwrecked. Nó cần 2 Chai Rỗng, 3 San Hô và 1 Sứa để chế tạo và một Máy Luyện Kim để nguyên mẫu.

Khi đội, Bộ Lọc Bụi bảo vệ Nhân Vật khỏi nhiễm độc bởi bụi khí tấn công của Hố ĐộcĐuối Hôi. Tuy nhiên, nó không bảo vệ chống lại nhiễm Độc bởi tấn công vật lý của Rắn Độc, Muỗi Độc, hay Nhện Chiến Binh.

Gift Icon.png Downloadable Content

In the Hamlet (HAM) DLC, the Particulate Purifier will grant immunity to the toxic gas in the Gas Rainforest, as well as the Noxious Cloud created by using the Bug B'Gone. It does not, however, grant protection against the effects of Hay Fever.

Prototype.png Mẹo

  • WX-78 miễn nhiễm với độc, dó đó dùng một Bộ Lọc Bụi không mang lại lợi ích gì cho nó.
  • The Particulate Purifier renders the Stink Rays completely harmless, making Stink Ray spawns a very good source of Monster Meat.

Placeholder.png Bên lề

Texture của Mặt Nạ Khí.
  • Trước khi cập nhật "Seas The Day!", món này được gọi đơn giản là "Mặt Nạ Khí", có chứ năng y hệt, riêng chỉ một công thức và texture hơi khác một chút.
    • Mặt Nạ Khí cũng có lọc giọng nói mà sẽ tăng độ cao âm giọng của nhân vật khi nói đó.