Ớt Chuông

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Wurt Portrait.png
Glaaagh! Mouth on fire!

Wurt, when examining Pepper.

Ớt Chuông (Pepper) là một Phẩm Rau trong Don't Starve Together. Ớt Chuông có thể trồng từ Ruộng bởi Hạt Giống thường với một phần trăm cơ hội hoặc trồng bằng Hạt Giống Ớt (Lumpy Seeds). Khi ăn sống, nó hồi lại 9.5 Sức Đói, trong khi trả giá bằng 20 Máu và 15 Tinh Thần. Chúng mất 15 ngày để hỏng và có thể được sử dụng bởi Warly để chế biến Bột Ớt bằng Máy Nghiền Di Động.


Ớt Chuông Xào

Warly Portrait.png
The roasting really brings out the flavors.

Warly, when examining Roasted Pepper.

Ớt Chuông Xào (Roasted Pepper) thu được khi nấu Ớt Chuông tươi trên lửa. Nó vẫn sẽ lấy đi 17 Máu và 5 Tinh Thần khi ăn và thời gian bảo quản thì bằng với Ớt tưới là 15 ngày.

Icon Tools.png Sử dụng

Pepper.png
Cooking.png
Roasted Pepper.png
Pepper.png
Birdcage.png
Lumpy Seeds.png
Peppers.png
Pig Icon.png
Manure.png
Pepper.png
Pepper.png
Pepper.png
Portable Grinding Mill.png
Chili Flakes.png
Chili Flakes.png

Icon Science.png Công thức

Peppers.png
Meats.png
Filler.png
Filler.png
Crock Pot.png
Stuffed Pepper Poppers.png
Phụ gia không thể là Cành Cây
Dragon Fruit.png
Peppers.png
Filler.png
Filler.png
Portable Crock Pot.png
Hot Dragon Chili Salad.png
Warly Portrait.pngSử dụng Cành Cây sẽ cho ra Bánh Thanh Long

Placeholder.png Bên lề

  • Ớt Chuông được giới thiệu trong bản cập nhật Warly.