Phao

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Webber Portrait.png
I'm a little buoy too!

Webber

Phao là một Kiến Trúc nằm trong DLC Shipwrecked. Nó cần 1 Chai Rỗng, 4 Tre và 2 Sinh Phát Quang để chế tạo và yêu cầu Máy Khoa Học để nguyên mẫu. Phao có thể đặt trên Biển để đánh dấu một vị trí hay để cung cấp nguồn sáng. Khi dựng, nó cung cấp ánh sáng như một Đuốc, và không cần nạp nhiên liệu. Phao có biểu tượng hiển thị trên Bản Đồ, và một tiếng chuông reo lên khi người chơi ở gần đó.

Placeholder.png Bên lề

Blueprint.png Thư viện ảnh