Đầu Lợn

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Pig Head)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Erm... Quyến rũ đấy.

–Maxwell

Đầu LợnKiến Trúc trang trí thường thấy xung quanh Đá Xúc Giác, Nhà Xiêu Vẹo, và làng Người Cá. Chúng có một cái đầu con Lợn trên một que gậy, giống với Đầu Người Cá, mà thường thấy trong Làng Lợn.

Phá một Đầu Lợn bằng Búa cho được 2 Da Lợn và 2 Cành Cây. Đây là cách dễ dàng để kiếm Da Lợn lúc đầu game. Người chơi không thể xây một cái Đầu Lợn.

Reign of Giants icon.png Reign of Giants

Trong bản mở rộng Reign of Giants, suốt đêm Trăng Tròn, mắt của Đầu Lợn với màu trắng toát, giống của mắt Diều Hâu, và nó sẽ tỏa ra một luồng Điên Loạn. Phá Đầu Lợn vào lúc này có thể được Nhiên Liệu Ác Mộng. Đầu Lợn cháy trụi vẫn sẽ rớt 2 Da Lọn và 2 Cành Cây khi phá bằng Búa.

Placeholder.png Bên lề

Đầu Lợn vào đêm Trăng Tròn trong Reign of Giants
  • Đầu Lợn được thêm trong bản cập nhật Doorway to Adventure.
    • Đá Xúc Giác cũng được thêm trong cùng bản cập nhật, mà vào lúc này chỉ có 1 Đầu Lợn (thay vì 4 cái xung quanh như bây giờ) và khi kích hoạt Đầu Lợn sẽ luôn phát sáng giống như vào đêm Trăng Tròn trong Reign of Giants. Ngoài ra khi dùng hồi sinh, sét đánh xuống cũng sẽ phá luôn Đầu Lợn cùng Đá Xúc Giác.
  • Khi Wilson xem xét, anh nói, "Looks like an offering to the beast" ("Trông như một lễ dâng quái thú vậy"), liên quan đến một cuốn sách Chúa Ruồi của William Golding, nơi một nhóm trẻ em bị mất kẹt cuối cùng giết những con lợn và đặt đầu chúng lên thanh gậy như một lễ tế cho "mãnh thú", một con quái vật tưởng tượng. Wendy cũng ám chỉ đến Chú Ruối khi cô nói, "Kill the pig! Spill his blood!" ("Giết lũ lợn! Tế máu của nó!"), một trong những tiếng hô của lũ trẻ.
  • Đầu Lợn có thể tìm quanh trại Người Cá, và Đầu Người Cá có thể thấy quanh Làng Lợn. Điều này có thể là diễn tả một cuộc chiến giữa Lợn và Người Cá.