Da Lợn

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Pig Skin)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

It was him or me.

–Maxwell

Da Lợn có thể thu được bằng cách giết Lợn, Lợn Sói, Lợn Canh Gác hay phá hủy Nhà Lợn bằng Búa hay Gậy Giải Cấu Trúc hay Đầu Lợn bằng búa. Nó được dùng để tạo nhiều vật như Nón Bầu Dục, ,... NhệnLợn sẽ coi Da Lợn như thức ăn và ăn vật để trên đất hoặc đi theo người chơi nếu cho ăn.

Gift Icon.png Nội dung có thể tải xuống

Trong bản Reign of Giants DLC, Da Lợn có trong 2 công thức Giáp Đánh Vảy and Vest Mát Mùa Hè.

Trọng Shipwrecked DLC, Da Lợn có thể thu thập từ Lợn RoanĐầu Lợn Roan, thay thế tương ứng cho Lợn và Đầu Lợn. Da Lợn được dùng để chế tạo Ống NhòmNhà Lợn Roan. Rắn cũng sẽ ăn Da Lợn bị bỏ trên mặt đất.

Wilba Portrait.png
'TIS THE PIG SKIN O' THE BAT

Wilba, when examining Pig Skin?

Pig Skin?

Trong Hamlet DLC, Dơi Hút Máu sẽ làm rơi ra một vật phẩm được gọi là "Da Lợn?" (bao gồm cả dấu hỏi). Nó có thể dùng để chế tạo mọi vật phẩm mà Da Lợn có thể. Người dân trong Thành Phố Lợn cũng sẽ ăn những Da Lợn? bị bỏ trên mặt đất. Cả hai loại Da Lợn sẽ kết hợp với nhau trong một ngăn xếp, với biểu tượng trong kho lưu trữ đại diện cho vật phẩm giữ vị trí ban đầu. "Da Lợn?" có code spawn là "bat_hide". Mọi Da Lợn? rơi ra bới hiệu ứng Sốt Hoa Cỏ sẽ rơi ra với hình dạng của Da Lợn thường.

CáoHoa Săn Mồi sẽ ăn cả Da Lợn và Da Lợn? bị bỏ trên mặt đất

Prototype.png Mẹo

  • Một cách tốt để có được da lợn là làm bạn với một vài con lợn, sau đó đưa họ đến Bò Lai trong mùa giao phối.
  • Một phương pháp nhận da lợn là để buộc họ phải biến thành Lợn Sói. Bằng cách này, người chơi chắc chắn để có được một da, cộng với 2 Thịt. 4 Thịt Quái được yêu cầu để biến đổi một Lợn thành một Lợn Sói, mặc dù Thịt Quái có thể thu được tương đối dễ dàng bằng cách giết chết nhện.
  • Phương pháp thứ ba là đặt Thối trên mặt đất được bao quanh bởi Bẫy Răng. Các Lợn sẽ đi tới ăn Thối và chết vì những cái bẫy.
  • Lợn và Nhện sẽ đánh nhau nếu nhìn thấy nhau nên có thể sẽ tìm thấy Da Lợn ở trong rừng nơi có nhiều Nhện vs Nhà Lợn, nhưng Lợn vs Nhện cũng sẽ ăn Da Lợn để trên mặt đất nên nếu thấy thì nên nhặt luôn
  • Cách đơn giản nhất nhưng phản tác dụng nhất là dùng Búa đi phá hủy một Nhà Lợn, vì điều này sẽ giảm xuống không chỉ Da Lợn, nhưng có thể thu được thêm Ván ÉpĐá Mài . Hãy nhớ rằng Lợn có thể không còn sinh ra nếu phá hủy ngôi nhà của chúng và mỗi ngôi nhà bị phá hủy là giảm đi 1 Lợn sinh ra ở khu vực đó.

Icon Tools.png Sử dụng

Pig Skin.png
Pig King Icon.png
Gold Nugget.png
Pig Skin.png
Rope.png
Alchemy Engine.png
Football Helmet.png
Twigs.png

×6

Pig Skin.png
Silk.png
Silk.png
Science Machine.png
Umbrella.png
Pig Skin.png

×4

Silk.png

×6

Rope.png
Rope.png
Alchemy Engine.png
Piggyback.png
Pig Skin.png
Twigs.png
Twigs.png
Meat.png
Meat.png
Alchemy Engine.png
Ham Bat.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Nightmare Fuel.png

×4

Pig Skin.png
Pig Skin.png
Prestihatitator.png
One-man Band.png
Boards.png

×4

Cut Stone.png
Cut Stone.png
Cut Stone.png
Pig Skin.png

×4

Alchemy Engine.png
Pig House.png
Pig Skin.png
Gold Nugget.png
Interface arrow right.png
Spectoggles.png
Wagstaff Portrait.png
Scales.png
Log Suit.png
Pig Skin.png
Pig Skin.png
Pig Skin.png
Alchemy Engine.png
Scalemail.png
Reign of Giants icon.png
Rope.png
Crimson Feather.png
Crimson Feather.png
Crimson Feather.png
Pig Skin.png
Pig Skin.png
Science Machine.png
Summer Frest.png
Reign of Giants icon.png
Beefalo Wool.png

×4

Pig Skin.png

×4

Gold Nugget.png

×4

Alchemy Engine.png
Saddle.png
Palm Leaf.png

×5

Bamboo.png

×8

Pig Skin.png

×4

Alchemy Engine.png
Wildbore House.png
Shipwrecked icon.png
Log Suit.png
Obsidian.png

×5

Pig Skin.png
Obsidian Workbench.png
Obsidian Armour.png
Shipwrecked icon.png
Empty Bottle.png
Gold Nugget.png
Pig Skin.png
Science Machine.png
Spyglass.png
Shipwrecked icon.png
Pig Skin.png
Pig Skin.png
Batilisk Wing.png
Compass.png
Alchemy Engine.png
Cowl.png
Hamlet icon.png
Pig Skin.png

×4

Boards.png

×4

Azure Feather.png

×4

Science Machine.png
Hogus Porkusator.png
Hamlet icon.png
Pig Skin.png
Peagawk Plume.png

×4

Cloth.png
Alchemy Engine.png
Gas Mask.png
Hamlet icon.png
Pig Skin.png
Twigs.png
Twigs.png
Beard Hair.png
Interface arrow right.png
Shamlet Mask.png
Hamlet icon.pngWebber Portrait.png
Pig Skin.png

×4

Boards.png

×4

Cut Stone.png
Cut Stone.png
Cut Stone.png
Key to the City.png
Town House.png
Hamlet icon.png
Pig Skin.png

×4

Boards.png

×4

Honey Ham.png
Key to the City.png
The Sterling Trough Deli.png
Hamlet icon.png
Pig Skin.png

×4

Boards.png

×4

Axe.png
Axe.png
Axe.png
Key to the City.png
Pigg and Pigglet's General Store.png
Hamlet icon.png
Pig Skin.png

×4

Boards.png

×4

Honey Poultice.png
Honey Poultice.png
Honey Poultice.png
Key to the City.png
Curly Tails Mud Spa.png
Hamlet icon.png
Pig Skin.png

×4

Boards.png

×4

Eggplant.png
Eggplant.png
Eggplant.png
Key to the City.png
Swinesbury Fine Grocer's.png
Hamlet icon.png
Pig Skin.png

×4

Boards.png

×4

Petals.png

×12

Key to the City.png
Miss Sow's Floral Arrangements.png
Hamlet icon.png
Pig Skin.png

×4

Boards.png

×4

Ball Pein Hammer.png
Ball Pein Hammer.png
Ball Pein Hammer.png
Key to the City.png
'The Sty' Oddities Emporium.png
Hamlet icon.png
Pig Skin.png

×4

Boards.png

×4

Nightmare Fuel.png
Key to the City.png
The Flying Pig Arcane Shop.png
Hamlet icon.png
Pig Skin.png

×4

Boards.png

×4

Spear.png
Spear.png
Spear.png
Key to the City.png
The Boar's Tusk Weapon Shop.png
Hamlet icon.png
Pig Skin.png

×4

Boards.png

×4

Top Hat.png
Top Hat.png
Key to the City.png
The Sow's Ear Hat Shop.png
Hamlet icon.png
Pig Skin.png

×4

Cut Stone.png

×4

Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Key to the City.png
Swinesbury Mineral Exchange.png
Hamlet icon.png
Pig Skin.png

×4

Magnifying Glass.png
Magnifying Glass.png
Key to the City.png
The Tinkerer's Tower.png
Hamlet icon.png
Pig Skin.png

×4

Boards.png

×4

Gold Nugget.png

×4

Key to the City.png
My City Hall.png
Hamlet icon.png
Pig Skin.png

×4

Cut Stone.png
Cut Stone.png
Cut Stone.png
Halberd.png
Key to the City.png
Watch Tower.png
Hamlet icon.png
Pig Skin.png
Gold Nugget.png
Blueprint (rare).png
Fashion Goggles.png
Don't Starve Together icon.png
Pig Skin.png
Fashion Goggles.png
Blueprint (rare).png
Desert Goggles.png
Don't Starve Together icon.png
Pig Skin.png

×10

Fish.png

×15

Kelp Fronds.png

×20

Beefalo Wool.png

×15

Interface arrow right.png
Royal Tapestry Map Icon.png
Don't Starve Together icon.pngXây dựng bằng cách đặt vào DIY Royalty Kit.png

Placeholder.png Bên lề

  • Trong tập tin trò chơi nó được thêm vào như thức ăn, nhưng nó được liệt kê như là khủng khiếp, điều này giải thích lý do tại sao nó là không ăn được bởi người chơi.