Pit-tông Mỏ Vịt

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Pit-tông Mỏ Vịt)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


Warly Portrait.png
Excuse me everyone, out of my way, please.

Warly

Pit-tông Mỏ Vịt là một Vật Dụng khả chế độc quyền cho Shipwrecked DLC. Nó được tìm thấy trong Thẻ Hàng Hải, yêu cầu 1 Quacken Beak, 4 Tre và 4 Dây Thừng để chế tạo, một Máy Luyện Kim để nguyên mẫu. Pit-tông Mỏ Vịt có thể được gắn vào Thuyền, cho phép người chơi đâm vào các MobKiến Trúc gây ra thiệt hại. Khi người chơi đang hướng về phía Công Trình hoặc Mob, nó sẽ sạc và phi tới đó gây 150 sát thương.

Placeholder.png Bên lề

  • Pit-tông Mỏ Vị được thêm vào Shipwrecked DLC hơn một năm sau khi bản chính thức được hoàn thiện trong cập nhật Home Sea Home, sau khi được thử nghiệm trong nhánh beta nhiều tháng.

Mosquito.png Lỗi

  • Trang bị Pit-tông Mỏ Bịt sẽ tạm thời làm nó phóng lên. Thuyền sẽ được tăng tốc vô thời hạn nếu người chơi cứ lắp rồi tháo pit-tông liên tục.