Thạch Lựu

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Pomegranate)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


Wortox Portrait.png
You need only eat one seed. Hyuyu!

Wortox, when examining a Pomegranate.

Thạch Lựu (Pomegranate) là loại Trái Cây hiếm mà có 5% cơ hội mọc từ Ruộng khi trồng Hạt Giống, hoặc trồng bằng Hạt Thạch Lựu (Windblown Seeds). Cho Chim trong Lồng Chim ăn Thạch Lựu sẽ sinh ra 1-2 hạt thạch lựu và có 50% sẽ ra hạt giống thường. Còn trong Don't Starve Together sẽ luôn nhận được 1 Hạt Lựu.

Thạch Lựu có thể được dùng trong công thức nấu chậm với giá trị là 1 Trái Cây.


Thạch Lựu Xắt Lát

Wortox Portrait.png
The underworld can wait.

Wortox, when examining a Sliced Pomegranate.

Thạch Lựu Xắt Lát (Sliced Pomegranate) phiên bản nấu chín của Thạch Lựu bằng cách sử dụng Lửa Trại, Lò Lửa, Sao Lùn, Lò Nhiệt. Nó hồi 20 HealthMeter.png và một ít sức đói hơn phiên bản tươi, nhưng mau hỏng gấp đôi. Nó có thể được sử dụng như một thành phần trong nhiều công thức nấu chậm.

Hamlet icon.png Hamlet

Trong Hamlet DLC, Thạch Lựu có thể mua ở Tiệm Tạp Hóa với giá 1 Oinc.

Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

Trong Don't Starve Together, Thạch Lựu và Thạch Lựu Cắt Lát đều là món ăn yêu thích của Wortox ăn 1 quả lựu sẽ hồi thêm 2,8125HungerMeter.png, trong khi ăn 1 quả nấu chín sẽ hồi thêm 1,25HungerMeter.png.


Icon Tools.png Sử dụng

Pomegranate.png
Fire Pit.png
Sliced Pomegranate.png
Pomegranate.png
Birdcage.png
Pomegranate Seeds.png
Pomegranate.png
Birdcage.png
Windblown Seeds.png
Don't Starve Together icon.png
Pomegranates.png
Pig Icon.png
Manure.png

Prototype.png Mẹo

  • Sẽ không hiệu quả khi ăn Thạch lựu để giải quyết cơn đói của Wortox, vì thưởng thêm HungerMeter.png khi ăn món ăn yêu thích là quá ít. Người chơi có thể hưởng lợi nhiều hơn thông qua việc sử dụng chúng trong công thức nấu chậm trong Nồi Hầm hoặc sử dụng để hồi máu.