Cân Nông Sản

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Glommer.png Xem thêm: Trọng Lượng

Wolfgang Portrait.png
Whose fruit or veggie will be mightiest?

Wolfgang

Cân Nông Sản (Produce Scale) là một Kiến Trúc dành riêng cho Don't Starve Together và được giới thiệu trong Reap What You Sow. Nó được chế tạo tại một Máy Luyện Kim với bốn Ván Ép và bốn Cỏ Cắt.

Người chơi có thể đặt Rau Củ lên Cân Nông Sản để hiển thị Trọng Lượng của nó. Tất cả các loại Rau Củ đều có thể được đặt, nhưng chỉ Rau Củ Khổng Lồ có trọng lượng. Nếu rau củ mới nặng hơn rau hiện tại, thì rau củ mới chiếm vị trí của nó và rau củ cũ bị loại bỏ. Xem xét Cân Nông Sản cũng cho biết ngày thu hoạch của rau củ.