Rương Cổ

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Waxwell Portrait.png
A relic best forgotten.

Maxwell

Rương Cổ (Ancient Chest) là một Kiến Trúc chỉ có trong bản Don't Starve Together, thường xuất hiện trong Tàn Tích nằm gần Đài Giả Khoa Cổ Đại. Nó hoạt động như một chiếc Rương, nhưng chỉ có 6 chỗ thay vì 9, và không thể bị phá hủy. 

Sử dụng bằng cách bỏ Vật Dụng vô rương để nhận Thánh Tích, Bản Thảo, hoặc giải Câu Đố Metheus.

Khi bỏ Vật Dụng vô, rương sẽ rung lên trong khoảng 5 giây, sau đó sẽ mở và phun ra các Vật Dụng đã bỏ vô trước đó nếu sai yêu cầu, hoặc hấp thụ Vật Dụng và phun ra Bản Thảo nếu đúng. Nếu Câu Đố Metheus đã được giải, rương sẽ hấp thụ Vật Dụng và không mở ra.Một thông báo sẽ xuất hiện trên màn hình cho biết: Metheus đã biết.

Blueprint.png Thư viện ảnh