Hang Thỏ

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wilson Portrait.png
That must lead to the Kingdom of the Bunnymen.

Wilson

Hang Thỏ (Rabbit Hole) là chỗ trú ngụ và là cũng nơi sinh ra của Thỏ. Chúng sẽ trở về hang của mình vào buổi chiều, hoặc khi bị làm hoảng sợ. Khi một con Thỏ bị bắt hoặc bị giết chết, một con Thỏ mới sẽ được sinh ra trong hang sau một vài ngày. Người chơi có thể dùng Xẻng đào Hang Thỏ để buộc con Thỏ chui ra; tuy nhiên điều này cũng sẽ phá huỷ Hang Thỏ, khiến Thỏ không thể sản sinh từ đó nữa. Nếu một con Thỏ ở ngoài hang vào buổi tối, nó sẽ nằm ngủ.

Một Hang Thỏ trống sẽ sinh ra một con Thỏ mới mỗi 2.5 Ngày. Vì mỗi nhân vật sẽ tiêu hao 75 Sức Đói mỗi ngày, và một Thịt Nhỏ sẽ hồi phục 12.5 Sức Đói, nên một người chơi hoàn toàn có thể sống sót qua Mùa Đông chỉ nhờ vào việc đi săn Thỏ nếu họ có thể tìm thấy được 15 Hang Thỏ (75×2.512.5=15). Cũng cần lưu ý rằng nếu một con Thỏ chuồn vào hang (bạn đi săn Thỏ và làm nó sợ chẳng hạn), nó sẽ không kích hoạt điều kiện tái tạo Thỏ mới. Thỏ ở trong hang sẽ lại chui ra ngoài (nếu đạt đủ điều kiện) sau một khoảng thời gian ngẫu nhiên từ 1 ~ 3 phút.

Reign of Giants icon.pngReign of Giants

Wilson Portrait.png
The Kingdom of the Bunnymen is closed for the season.

Wilson

Trong bản Reign of Giants, vào Mùa Xuân, Hang Thỏ sẽ trở thành Hang Thỏ Sụp và tạm ngừng sản sinh ra Thỏ. Một vài ngày sau Mùa Xuân, Hang Thỏ Sụp sẽ trở lại bình thường và sinh ra Thỏ trở lại. Người chơi cũng có thể đào Hang Thỏ Sụp để buộc Thỏ chui ra ngoài, nhưng có cũng sẽ khiến hang biến mất vĩnh viễn.

Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

Trong bản Don't Starve Together, việc đào và phá huỷ Hang Thỏ sẽ khiến trò chơi kích hoạt hoạt động Tái Sinh Tài Nguyên, khiến Hang Thỏ có thể tự tái tạo lại sau 5 Ngày. Điều này khiến Hang Thỏ trở thành nguồn tài nguyên có thể tái tạo. Tuy nhiên, hoạt động tái tạo này chỉ diễn ra vào Mùa Hè và chỉ có tối đa một Hang Thỏ nằm trong quá trình tái tạo tại một thời điểm, nếu có nhiều hơn một hang bị phá hủy thì các hang còn lại sẽ nằm trong hàng chờ. Lấy ví dụ cho dễ hiểu, nếu có 4 Hang Thỏ được đào lên cùng một lúc, thì sẽ cần 20 Ngày Mùa Hè để toàn bộ chúng có thể tái tạo.

Prototype.png Mẹo

  • Đặt một Bẫy ở ngay miệng Hang Thỏ để bảo đảm bắt được Thỏ ngay khi nó vừa chui ra.
    • Bạn có thể tiếp tục đặt nhiều Bẫy ở xung quanh một Hang Thỏ sau khi đã bắt được một con Thỏ từ đó để làm nguồn dự trữ. Nó đặc biệt hữu dụng vào Mùa Đông, hoặc nếu bạn muốn thu thập Nhiên Liệu Ác Mộng khi Thỏ biến thành Rậm Lông.

Blueprint.png Thư viện ảnh