Mũ Nấm Đỏ

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Red Cap)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Winona Portrait.png
Let Max try it first.

Winona

Mũ Nấm Đỏ (Red Cap) là một lọa Rau Củ có thể thu hoạch từ Nấm Rơm Đỏ và Nấm Cây Đỏ. Ăn sống nó sẽ hồi phục 12.5 HungerMeter.png với cái giá 20 HealthMeter.png, khiến nó trở thành một loại thức ăn không được khuyến kích cho mọi nhân vật ngoại trừ Wormwood. Tuy nhiên chúng vẫn có thể dùng làm nguyên liệu cho Nồi Hầm với 0.5 giá trị Rau Củ mà không cần phải lo lắng về hình phạt giảm Máu. Mũ Nấm Đỏ trên mặt đất cũng sẽ khiến cho sinh vật ăn phải nó bị mất máu

Mũ Nấm Đỏ Chín

Webber Portrait.png
It smells better now.

Webber

Mũ Nấm Đỏ Chín (Cooked Red Cap) là phiên bản chín của Mũ Nấm Đỏ khi nấu qua Lửa Trại, Lò Lửa, Sao Lùn,... Khác với phiên bản sống, nó không còn làm mất máu mà sẽ hồi lại 1 HealthMeter.png. Tuy nhiên nó lại giảm 10 SanityMeter.png , trong khi không hề hồi lại Sức Đói. Mũ Nấm Đỏ Chín cũng có thể dùng làm nhiên liệu

Gift Icon.png DLC

Trong Shipwrecked DLC, Mũ Nấm Đỏ có thể thu thập được từ Máy Giật Xèng.

Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

Trong Don't Starve Together, Cóc Nâm có 1 khả năng rơi Mũ Nấm Cam khi chết. Mũ Nấm Đỏ có thể dùng để chế tạo Mồi Thìa Xoay ĐỏMũ Nấm Ngộ Nghĩnh Đỏ. Ruộng Trồng Nấm có thể phát triển Nấm Đỏ khi trồng 1 Mũ Nấm Đỏ hoặc Bào Tử Nấm Đỏ bên trong.

Icon Tools.png Sử dụng

Red Cap.png
Fire Pit.png
Cooked Red Cap.png
Red Cap.png
Pig Icon.png
Manure.png
Red Cap.png

×6

Blueprint (rare).png
Red Funcap.png
Don't Starve Together icon.png
Red Cap.png
Flint.png
Beefalo Wool.png
Tackle Receptacle.png
Sunrise Spinnerbait.png
Don't Starve Together icon.png
Red Cap.png
Flint.png
Flint.png
Tackle Receptacle.png
Sunrise Spoon.png
Don't Starve Together icon.png
Red Cap.png
Mosquito.png
Sanity Decrease.png

×10

Mad Scientist Lab.png
Sanguine Experiment.png
Don't Starve Together icon.pngChỉ trong sự kiện Đêm Thiêng Liêng.

Icon Science.png Công thức

Red Cap.png
Moon Shroom.png
Blue Cap.png
Green Cap.png
Crock Pot.png
Mushy Cake.png
DST icon.png

Prototype.pngMẹo

  • Mũ Nấm Đỏ gây sát thương cho sinh vật ăn nó nên có thể dùng 3 Mũ Nấm Đỏ để giết 1 Gà Tây, thu về 2 Thịt Đùi
  • Wormwood có thể ăn Mũ Nấm Đỏ để hồi lại Sức Đói mà không ảnh hưởng tới Máu.

Placeholder.png Bên lề

  • Vẻ ngoài và độc tính của Red Cap có thể dựa trên Amanita muscaria có chứa độc tố gây ảo giác và say.

Blueprint.png Thư viện ảnh