Vết Nứt

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Rift)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png
Vết Nứt (Rift) là một tính năng độc quyền của Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản mở rộng From Beyond.

Vết Nứt Mặt Trăng

Wanda Portrait.png
Sloppy! Just look at those rough edges!

Wanda, when examine Rift.

Trên thế giới Rừng Rậm, Vết Nứt (Rifts) sẽ xuất hiện nếu người chơi đưa Mảnh Khai Sáng cho Wagstaff sau khi đánh bại Chiến Binh Thiên Hà. Chúng cũng có thể được bật để không bao giờ xuất hiện hoặc xuất hiện ngay từ đầu trong cài đặt máy chủ. Chúng hiện là nguồn chính cho Quang Thạch Tinh Khiết cũng như là nguồn cung duy nhất cho Hoa Sáng Chết ChócVỏ Gai Phủ Sáng của chúng

Các vết nứt có thể xuất hiện ở bất cứ đâu trên đất liền miễn là không có Kiến Trúc Tường do người chơi xây dựng trong bán kính 5 Ô. Sau khi nó xuất hiện, xung quanh Vết nứt dần dần được bao phủ bởi loại dất của chính nó và là nơi sinh sống của Sinh Vật Vụn Vỡ. Kết Tinh Vết Nứt cũng thường xuyên xuất hiện quanh Vết Nứt. Khi một nhân vật ở trên Lãnh địa của Vết nứt, Tinh Thần của họ được thay thế bằng Đồng Hồ Khai Sáng.

Vết Nứt có tổng cộng ba giai đoạn. Cứ sau 4-5 ngày kể từ lần xuất hiện đầu tiên, nó sẽ chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Quá trình chuyển đổi đi kèm với một vụ nổ gây sát thương 60 điểm cho tất cả sinh vật trong khu vực và phá hủy Kiến Trúc. Giai đoạn xác định khoảng cách mà Đất sẽ trải rộng, cũng như số lượng Sinh Vật Vụn Vỡ và Kết Tinh xuất hiện:

Giai đoạn Kích thước Grazer.png Ryftstal.png
1 1x1 1 0
2 3x3 3 4
3 6x6 6 12

Mỗi ngày, Vết Nứt cố gắng tăng tối đa có thể ở giai đoạn hiện tại. Nếu có thể, sau khi hết giờ, khu vực này sẽ được bao phủ bởi sự phát triển của tinh thể, chúng sẽ phá vỡ và hình thành các tế bào mới của quần xã mặt trăng. Ngoài ra, cứ sau 0,75-1,25 ngày trò chơi, Vết Nứt sẽ tạo ra Kết Tinh Vết Nứt, trừ khi đã đạt đến số lượng Kết Tinh Vết Nứt tối đa cho giai đoạn hiện tại.

Ngay khi Vết Nứt đạt đến giai đoạn cuối cùng, trước tiên, nó sẽ chọn một số từ 4 đến 6 để xác định có bao nhiêu Hoa Sáng Chết Chóc sẽ xuất hiện trước khi nó đóng lại. Sau đó, nó ngay lập tức gửi đợt đầu tiên tấn công các nhóm thực vật mà nó coi là "khu vườn" và tung ra những đợt còn lại cách nhau 2 ngày, sau đó nó sẽ đóng lại.

Vết Nứt Bóng Đêm

Winona Portrait.png
This place is falling apart at the seams.

Winona, when examine Rift.

In the Caves, Shadow Rifts begin to spawn if the player gives 5 Dreadstone to the Beckoning Hand when it appears after defeating the Ancient Fuelweaver. They are currently the primary source for Pure Horror as well as the only source for Dark Tatters in Don't Starve Together.

Shadow Rifts can only appear in the Rocky Plains Biome, the Bat Cave Biome, the Stalagmite Terrain Biome, the Lichen Biome, and the Mushtree_Forest Biomes (excluding the combined Mushtree Forest). The same restriction as Lunar Rifts applies that the Shadow Rift does not spawn within a 5-Tile radius of a Structure, Wall or transplanted Plant.

Once the Shadow Rift spawns, It creates Miasma around it and spawns Fused Shadelings.

The Rift has three stages in total. Every 4-5 days after its initial appearance it advances to the next stage. The transition is accompanied by an explosion that deals 60 damage to all creatures in the area and destroys Structures. The stage determines the distance in which the Miasma will spread, as well as the number of Fused Shadelings that appear:

Phase Fused Shadeling.png Fused Shadeling Respawn
1 1 4 min
2 3 2 min
3 5 1 min

After 5 in-game days in its third stage, the Shadow Rift disappears. It chooses a new location and reopens 5 days later.

Effects on the World

While a Shadow Rift is active, it has several additional effects on the cave world.