Nhà Xiêu Vẹo

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Rundown House)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Walani Portrait.png
Tôi đã có thể thề rằng đây là một cái nhà xí.

Walani

Nhà Xiêu Vẹo là một Kiến Trúc xuất hiện tự nhiên tìm thấy trong Quần Xã Đầm Lầy. Mục đích chính là sinh sản và cư trú cho Người Cá. Nhà Xiêu Vẹo có bề ngoài tương tự một Nhà Lợn, nhưng trong tình trạng sặp đổ. Nó không thể chế tạo bởi người chơi, khiến nó không tái sinh.

Phá hủy một Nhà Xiêu Vẹo bằng Búa sẽ kiếm đươc 1-2 Đá, 1 Ván Ép, và 1 .

Chòi Người Cá

Chòi Người Cá là nhà của Người Cá trong DLC Shipwrecked. Chòi Người Cá có bề ngoài nhiệt đới và bảo quản tốt hơn so với Nhà Xiêu Vẹo. Khi phá hủy, thay vì được Cá, chúng sẽ rớt Cá Nhiệt Đới. Trái lại, hành vi của chúng thì y hệt.

Brain.png Hành vi

Cả hai loại đều có thể chứa 4 Người Cá và tạo ra một con sau mỗi 4 ngày nếu có con bị giết. Thường trong ngày chỉ có một con ở ngoài. Nếu Người Cá đánh nhau hoặc khi nhà bị phá bằng Búa, các con còn lại sẽ ra giúp đỡ. Ngoài ra vào lúc Hoàng Hôn, mọi Người Cá sẽ ra ngoài để canh chừng khu vực xung quanh.

Lỗi:

khi nhà xiêu vẹo bị đập bằng búa nó sẽ hết cong vẹo và hình dáng của nó sẽ giống như nhà lợn

  • Blueprint.png Thư viện Ảnh