Sàn Cổ

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Wilson Portrait.png
Yet another ground type.

Wilson

Sàn Cổ (Ancient Flooring) là một loại đất tự nhiên và có thể chế tạo, dành riêng cho Don't Starve Together được giới thiệu trong bản cập nhật A Little Drama and QOL. Nó có thể được tìm thấy trong Tàn Tích hoặc được chế tạo trong Bộ lọc trang trí. Nó liên tục phát sáng trên bề mặt và thay đổi diện mạo tùy thuộc vào Chu kỳ Ác Mộng trong Hang Động.

Sàn Giả Cổ

Wilson Portrait.png
Yet another ground type.

Wilson

Sàn Giả Cổ (Imitation Ancient Flooring) là một loại đất chế tạo được thêm vào trong Don't Starve Together. Nó có thể được chế tạo trong Bộ lọc trang trí từ hai Đá. Không giống như Sàn Cổ, nó không thay đổi diện mạo.