Sắt Vụn

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Scrap)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png
Nội dung này chỉ xuất hiện sau khi khai mở Map Icon Vết Nứt Mặt Trăng.png Vết Nứt Mặt Trăng

Wanda Portrait.png
Gears and wires and sprockets, oh my!

Wanda

Sắt Vụn (Scrap) là một vật dụng độc quyền của Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản mở rộng From Beyond. Nó có thể thu thập sau khi Vết Nứt Mặt Trăng mở ra, bằng cách đập phá Phế Liệu Bỏ Hoang xuất hiện ngẫu nhiên trên thế giới (có thể tìm ra với gợi ý từ Wagstaff).


Sắt Vụn sử dụng để chế tạo Auto-Mat-O-Chanic, Nón W.A.R.B.I.S.Giáp W.A.R.B.I.S. sau khi học công thức từ bản thảo rơi ra từ Phế Liệu Bỏ Hoang

Giống như Bánh Răng, Sửa chữa Máy Đồng Hồ Hỏng trong Tàn Tích bằng 3 Sắt Vụn sẽ có một phiên bản quái đồng hồ đồng minh đi theo.

Icon Tools.png Sử dụng

Scrap.png
Electrical Doodad.png
Blueprint (rare).png
Auto-Mat-O-Chanic.png
Scrap.png

×8

Electrical Doodad.png
Electrical Doodad.png
Electrical Doodad.png
Enlightened Shard.png
Blueprint (rare).png
W.A.R.B.I.S. Head Gear.png
Scrap.png

×8

Electrical Doodad.png
Electrical Doodad.png
Electrical Doodad.png
Enlightened Shard.png
Blueprint (rare).png
W.A.R.B.I.S. Armor.png

Placeholder.png Bên lề

  • Sắt vụn được giới thiệu trong bản cập nhật Host of Horrors.
  • Trong lần phát hành beta đầu tiên, WX-78 có thể ăn Sắt Vụn. Điều này không được dự định và đã bị xóa trong bản cập nhật 575729.

Blueprint.png Thư viện ảnh