Mầm Ươm Biển

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Sea Sprout Starter)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wortox Portrait.png
A bouncing baby bulb.

Wortox

Mầm Biển Ươm (Sea Sprout Starter) là một vật phẩm độc quyền dành cho Don't Starve Together được giới thiệu trong bản mở rộng Return of Them.

Mầm Biển Ươm rơi ra khi Hoa Tảo Dại chết. Nó có thể trồng lên trên Núi Đá Biển để phát triển thành Mầm Hoa Tảo.

Placeholder.png Bên lề

  • Mầm Ươm Biển được giới thiệu trong bản cập nhật Troubled Waters.