Hạt Giống của Tàn Tích

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve icon.png

Webber Portrait.png
We should bring it back to the opening! We have a feeling!

Webber

Hạt Giống của Tàn Tích (Seed of Ruin) là một vật phẩm độc quyền của Don't Starve và các DLC của nó, thứ sẽ cho phép bạn hoàn toàn tái tạo lại Hang Động. Nó rơi ra từ Quản Thần Cổ Đại

Để sử dụng nó, người chơi cần phải đi lên mặt đất và sử dụng nó lên một Hố. Sau đó, một thông điệp sẽ xuất hiện và cho phép việc thay đổi Hang Động. Nếu người chơi đồng ý, Hang Động sẽ được tái tạo.

Vật phẩm này về cơ bản sẽ khiến mọi thứ trong Hang Động, cũng như Tàn Tích được làm mới.

Placeholder.png Bên lề

  • Hạt Giống của Tàn Tích được thêm vào trò chơi trong cập nhật "Megaupdate" ngày 27/04/2023.
  • Hạt Giống sẽ hoàn toàn tái tạo Tàn Tích cùng Hang Động, cũng có nghĩa rằng nếu bạn quên một vật phẩm nào ở dưới đó, chúng sẽ bị xóa bỏ, thậm chí là cả những vật phẩm không thể bị xóa bỏ như Mắt Xương

ru:Семя разрушения