Lư Hương Bóng Tối

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Shadow Thurible)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

WX-78 Portrait.png
IT IS BAIT FOR A DUMB BEAST

WX-78

Lương Hư Bóng Tối (Shadow Thurible) là một vật phẩm độc quyền của Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản mở rộng A New Reign. Có tỷ lệ rớt từ Thượng Cổ Hắc Ám cùng với Giáp XươngMũ Xương.

Khi trang bị, Hài Cốt Tái Sinh sẽ bị thu hút và đi theo người cầm Lư Hương Bóng Tối. Vật phẩm có độ bền 9 phút và có thể sạc lại bằng Nhiên Liệu Ác Mộng để hồi 33% mỗi 1 đơn vị, cho phép nó tồn tại thêm 3 phút với mỗi một đơn vị Nhiên Liệu Ác Mộng được thêm vào. Khi độ bền chạm mức 0%, vật phẩm sẽ không biến mất, thay vào đó sẽ chỉ mất đi tác dụng và vẫn ở trên tay người chơi. Người chơi cần sạc lại bằng Nhiên Liệu Ác Mộng để có thể sử dụng tiếp.

Khi còn độ bền, bất kể là đang trên tay hoặc để trên đất, sẽ giúp người chơi cách đó 6 đơn vị (1,5 ô) không bị ảnh hưởng bởi bẫy xương của Hài Cốt Tái Sinh, thứ khiến người chơi bị không thể di chuyển.

Lư Hương Bóng Tối sẽ trả lại 2 Đá Mài, 6 Nhiên Liệu Ác Mộng và 1 Tro khi bị Gậy Giải Cấu Trúc tác động lên.

Prototype.png Mẹo

Placeholder.png Bên lề

  • Lư Hương Bóng Tối được giới thiệu vào bản cập nhật Hearts of the Ruins.
  • Lư Hương là một vật bằng kim loại được sử dụng trong các buổi lễ thờ cúng.
  • Các nhân vật có đánh giá về mùi hương của Lư Hương rất mâu thuẫn với nhau: Wilson sẽ là mùi hoá chất, Willow mùi tóc cháy, Maxwell cho là mùi hoa hồng, Winona là xăng, Warly mùi thức ăn sắp cháy, và Wortox lại là mùi lửa cháy và lưu huỳnh. Có thể được hiểu là mùi của Lư Hương sẽ tuỳ thuộc vào quan điểm, những thứ không ưa hoặc ám ảnh của mỗi nhân vật một cách bí ẩn.(ví dụ: Warly ghét đồ ăn bị cháy) hoặc thứ có ý nghĩa nhất với nhân vật đó (Willow thích tóc cháy, Winona thích xăng,vv.)
  • Mặt khác, Lư Hương có thể thu hút hoặc nhử mọi người. Một trong những tác dụng chính của Lư Hương Bóng Tối là thu hút Thượng Cổ Tái Sinh. Warly cho là mùi thức ăn bị cháy vì nếu thức ăn của anh ta bắt đầu cháy, anh ta sẽ chạy ngay ra chỗ đồ ăn đấy hoặc bị nhử ra đấy. Wortox ngửi được những mùi mà nhân vật đấy tin là nhà của quỷ, Wilson thì cho là mùi hoá chất, thứ mà anh ta sẽ bị thu hút vì anh ta là nhà khoa học.
  • Sinh Vật Ảo Ảnh như bàn tay đêm, bò rùng rợn và mỏ khiếp sợ có thể được nhìn thấy trong làn sương tạo bởi Lư Hương, Skin Đuốc Bi thảm từ sự kiện Cyclum Puzzles cũng có cùng hiệu ứng với Lư Hương.