Hang Nhện Hỏng

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Shattered Spider Hole)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Webber Portrait.png
I don't want to be friends with those ones.

Webber

Hang Nhện Hỏng là một cấu trúc xuất hiện tự nhiên, độc quyền cho Don't Starve Together và được giới thiệu trong bản mở rộng Return of Them. Nó sinh ra Nhện Biến Dị. Trái với Hang Nhện, có thể dùng Cuốc để phá hủy nó và có được Đá, , Đá Vụn TrăngĐá Mặt Trăng.

Hang Nhện Hỏng phát triển qua 3 giai đoạn, tương ứng chứa 2, 3 và 4 Nhện Biến Dị. Chúng được tìm thấy duy nhất ở Rừng Nguyệt QuangBờ Biển Đá trên Đảo Mặt Trăng.

Placeholder.png Bên Lề

  • Hang Nhện Hỏng Được giới thiệu trong bản cập nhật Turn of Tides.
  • Hang Nhện Hỏng nhìn giống như một Nhện Chúa bị bọc trong Đá Mặt Trăng. Có vẻ như nó vẫn còn sống vì những cái chân đôi khi được nhìn thấy còn co giật.