Gò Sên Rùa

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wilson Portrait.png
A den of "ew".

Wilson

Gò Sên Rùa (Slurtle Mound) là một cột đá lớn, nhớp nhúa, có thể được tìm thấy trong Hang Động. Nó sinh ra Sên Rùa (90%) và Ốc Sên Rùa (10%) khi bị tấn công, hoặc sau một trận Động Đất. Sên Rùa sẽ bò ra khỏi Gò để ăn Đá, Đá Lửa, Tiêu Thạch, Vàng Thỏi, và Đá Quý rơi xuống sau động đất. Ốc Sên Rùa hiếm khi sinh ra từ Gò, và bỏ chạy ngay lập tức thay vì tấn công nhân vật. Ốc Sên Rùa, nếu có cơ hội, cũng sẽ ăn khoáng vật từ Động Đất giống như Sên Rùa.

Khi bị phá hủy, Gò sẽ rơi ra Nhớt Sên Rùa, có thể dùng làm nhiên liệu cho Đèn Lồng hay hoạt động như một loại Thuốc Nổ thay thế, gây 50 sát thương mỗi lần.

Tentacle Spike.png Chiến lược

  • Sên Rùa khi bị tấn công sẽ đánh lại hoặc núp vào trong vỏ của chúng. Để phá Gò, hãy kéo theo một nhóm Thỏ Người hay Tôm Hùm Đá theo cùng, hoặc lùa chúng đi ra xa rồi đánh gò.
  • Người chơi có thể farm thuốc nổ từ Gò Sên Rùa. Cả Sên Rùa và Ốc Sên Rùa đều có thể bị đốt được và phát nổ, và chúng sẽ theo người chơi nếu họ họ có bất cứ Khoáng Sản nào trong người. Dẫn chúng đến bất cứ quái nguy hiểm nào và đốt chúng bằng Gậy Lửa có thể tiêu diệt một lượng lớn quái.

Blueprint.png Thư viện ảnh