Vest Mát Mùa Hè

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Summer Frest)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Vests are so in.

–Willow

Vest Mát Mùa Hè là đồ có ở bản mở rộn Reign of Giants . Nó cho sự bảo vệ trung bình Quá Nhiệt và nhỏ cho ướt mưa . Yêu cầu 1 Dây Thừng, 3 Lông Đỏ Thẫm , và 2 Da Lợn để chế tạo và Máy Luyện Kim để photo bản thiết kế.

Vest Mát Mùa Hè mất sau 8 ngày khi mặc và có thể dùng Cuộn Kim Khâu để tăng thêm 63% độ bền.

Placeholder.png Bên lề

  • Vest Mát Mùa Hè từng được chến tạo từ Giấy Cói thay vì Dây nhưng bảo vệ nóng tốt hơn .
  • từ "Frest" trong Vest Mát Mùa Hè (Summer Frest) là ghép từ "Fresh" và "Vest".

Blueprint.png Thư viện Ảnh