Mạch Điện của WX-78

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Super-Acceleration Circuit)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Mạch Cứng Cáp

WX-78 Portrait.png
IT IS DIFFICULT TO IMPROVE ON PERFECTION, BUT I PERSEVERED

WX-78

Mạch Cứng Cáp (Hardy Circuit) là một vật phẩm chỉ có thể được chế tạo bởi WX-78, dành riêng cho Don't Starve Together. Mạch Cứng Cáp có thể được chế tạo sau khi quét Nhện bằng Máy Quét Sinh Học. Mạch Cứng Cáp sử dụng một khe cắm duy nhất và tăng máu tối đa lên 50


Mạch Siêu Cứng

WX-78 Portrait.png
I WILL BE INVINCIBLE! MUAAHAHAHA!

WX-78

Mạch Siêu Cứng (Super-Hardy Circuit) là một vật phẩm chỉ có thể được chế tạo bởi WX-78, dành riêng cho Don't Starve Together và là phiên bản nâng cấp của Mạch Cứng Cáp. Mạch Siêu Cứng có thể được chế tạo sau khi quét Nhện Cứu Thương. Mạch Siêu Cứng sẽ sử dụng hai khe cắm và tăng lượng máu tối đa lên 125.


Mạch Xử Lý

WX-78 Portrait.png
IT SEEMS IMPOSSIBLE THAT I COULD GET EVEN MORE INTELLIGENT

WX-78

Mạch Xử Lý (Processing Circuit) là một vật phẩm chỉ có thể được chế tạo bởi WX-78, dành riêng cho Don't Starve Together. Mạch Xử Lý có thể được chế tạo sau khi quét Bướm hoặc Bướm Đêm. Mạch Xử Lý sử dụng một khe cắm duy nhất và tăng tinh thần tối đa lên 40.


Mạch Siêu Xử Lý

WX-78 Portrait.png
MY PROCESSOR WILL BE EVEN MORE SUPERIOR TO YOUR PATHETIC HUMAN GOOP BRAINS

WX-78

Mạch Siêu Xử Lý (Super-Processing Circuit) là một vật phẩm chỉ có thể được chế tạo bởi WX-78, dành riêng cho Don't Starve Together. Mạch Siêu Xử Lý cấp 2 là phiên bản nâng cấp của Mạch Xử Lý và có thể được chế tạo sau khi quét Sinh Vật Ảo Ảnh. Mạch Siêu Xử Lý sử dụng hai khe cắm và tăng tinh thần tối đa lên 100.


Mạch Phục Hồi


Mạch Phục Hồi (Beanbooster Circuit) là một Mạch nâng cấp chỉ có thể được chế tạo bởi WX-78. Nó cần 8 Tài Liệu Sinh Học, 1 Sữa Ong Chúa và 1 Mạch xử lý cấp 2 để chế tạo. Mạch Phục Hồi có thể được chế tạo sau khi quét Ong Chúa bởi Máy Quét Sinh Học. Nó cung cấp nhiều loại buff có lợi.

Khi được trang bị, Mạch Phục Hồi sẽ chiếm ba khe cắm. Khi nó được cung cấp năng lượng, 5 đơn vị máu được phục hồi sau mỗi 30 giây, 2 đơn vị tinh thần được tái tạo mỗi phút và tinh thần tối đa của WX-78 được tăng thêm 100 đơn vị.


Mạch Thanh Âm

WX-78 Portrait.png
MUSIC PACIFIES FEEBLE FLESHLING BRAINS

WX-78

Mạch Thanh Âm (Chorusbox Circuit) là một vật phẩm chỉ có thể được chế tạo bởi WX-78, dành riêng cho Don't Starve Together. Mạch Thanh Âm có thể được chế tạo sau khi quét Cua Hoàng Đế hoặc Cua Ẩn Sĩ. Mạch Thanh Âm sử dụng ba khe cắm và phát một giai điệu nhẹ nhàng, tạo ra hào quang +5 SanityMeter.png mỗi phút và chăm sóc Cây Nông Nghiệp ở gần.


Mạch Tiêu Hóa

WX-78 Portrait.png
MY HUNGER FOR FUEL NEARLY MATCHES MY HUNGER FOR POWER

WX-78

Mạch Tiêu Hóa (Gastrogain Circuit) là một vật phẩm chỉ có thể được chế tạo bởi WX-78, dành riêng cho Don't Starve Together. Mạch Tiêu Hóa có thể được chế tạo sau khi quét Chó Săn. Mạch Tiêu Hóa sử dụng một khe cắm và tăng mức đói tối đa lên 40.


Mạch Siêu Tiêu Hóa

WX-78 Portrait.png
AHAHAHA I WILL CONSUME EVERYTHING!!

WX-78

Mạch Siêu Tiêu Hóa (Super-Gastrogain Circuit) là một vật phẩm chỉ có thể được chế tạo bởi WX-78, dành riêng cho Don't Starve Together. Mạch Siêu Tiêu Hóa là phiên bản nâng cấp của Mạch Tiêu Hóa và có thể được chế tạo sau khi quét Con Mút hoặc Gấu Lửng. Mạch Siêu Tiêu Hóa sử dụng hai khe và tăng mức đói tối đa lên 100, đồng thời sức đói giảm chậm hơn 20%.


Mạch Tăng Tốc

WX-78 Portrait.png
THIS ONE IS STILL IN BETA

WX-78

Mạch Tăng Tốc (Acceleration Circuit) là một vật phẩm chỉ có thể được chế tạo bởi WX-78, dành riêng cho Don't Starve Together. Mạch Tăng Tốc có thể được chế tạo sau khi quét Thỏ. Mạch Tăng Tốc dùng tất cả sáu khe cắm và tăng 25% tốc độ di chuyển.


Mạch Siêu Tốc

WX-78 Portrait.png
SPEEEEEEED

WX-78

Mạch Siêu Tốc (Super-Acceleration Circuit) là một vật phẩm chỉ có thể được chế tạo bởi WX-78, dành riêng cho Don't Starve Together. Mạch Siêu Tốc là phiên bản nâng cấp của Mạch Tăng Tốc và có thể được chế tạo sau khi quét Đồng Hồ Xe, Máy Xe Hỏng hoặc Quản Thần Cổ Đại. Mạch Siêu Tốc sử dụng hai khe cắm và tăng 25% tốc độ di chuyển. Ngoài nó có thể cắm cộng dồn với giá trị giảm dần, tăng 40% ở 2 mạch và 50% ở 3 mạch.


Mạch Giữ Nhiệt


Mạch Giữ Nhiệt (Thermal Circuit) là một vật phẩm chỉ có thể được chế tạo bởi WX-78, dành riêng cho Don't Starve Together. Mạch Giữ Nhiệt có thể được chế tạo sau khi quét Chuồn Chuồn hoặc Chó Săn Đỏ. Mạch Giữ Nhiệt sử dụng ba khe cắm và làm tăng nhiệt độ tối thiểu và tối đa của nhân vật lên 20 độ. Do nhiệt độ không thể giảm xuống dưới 0 độ nên nhân vật sẽ không bao giờ có thể bị đóng băng.

Mạch Giữ Nhiệt cũng làm tăng tốc độ làm khô 10% và làm cho nhân vật tỏa ra nhiệt. Thực phẩm trong hành trang của WX-78 hỏng nhanh hơn 25% khi cắm mạch này kích hoạt.


Mạch Tản Nhiệt

Mạch Tản Nhiệt (Refrigerant Circuit) là một vật phẩm chỉ có thể được chế tạo bởi WX-78, dành riêng cho Don't Starve Together. Mạch Tản Nhiệt có thể được chế tạo sau khi quét Deerclops hoặc Chó Săn Xanh. Mạch Tản Nhiệt sử dụng ba khe cắm và làm giảm nhiệt độ tối đa của nhân vật đi 20 độ. Do nhiệt độ không thể tăng lên tới 70 nên nhân vật sẽ không bao giờ bị Quá Nhiệt.

Mạch Tản Nhiệt sẽ tạo ra 2 Nước Đá nếu độ ẩm của WX-78 đạt tới con số 95 và đặt lại giá trị về 0. Thực phẩm trong hành trang của WX-78 sẽ hỏng chậm hơn 25% khi cắm mạch này kích hoạt.


Mạch Điện Từ

Mạch Điện Từ (Electrification Circuit) là một vật phẩm chỉ có thể được chế tạo bởi WX-78, dành riêng cho Don't Starve Together. Mạch Điện Từ có thể được chế tạo sau khi quét Vôn Dương. Mạch Điện Từ sử dụng 2 khe cắm và khiến cho kẻ địch dính phải 20 sát thương khi tấn công WX-78, hệ số này sẽ x1.5 với kẻ địch khô ráo và x2.5 với kẻ địch bị Ẩm Ướt, hiệu ứng này không thể xảy ra quá 1 lần trong 0.3 giây.

Ngoài ra nó còn khiến cho WX-78 miễn nhiễm với điện và sấm sét, đồng thời có thể sạc điện cho Vôn Dương.


Mạch Cảm Quang

WX-78 Portrait.png
SWITCH TO DARK MODE

WX-78

Mạch Cảm Quang (Optoelectronic Circuit) là một vật phẩm chỉ có thể được chế tạo bởi WX-78, dành riêng cho Don't Starve Together. Mạch Cảm Quang có thể được chế tạo sau khi quét Chũi Trùng hoặc Đom Đóm. Mạch Cảm Quang sử dụng bốn khe cắm và cho phép người có được tầm nhìn giống như khi đội Kính Chuột Chũi vào ban đêm. Mạch Cảm Quang tự động kích hoạt vào ban đêm và khi đi xuống Hang Động và sẽ tắt đi vào ban ngày.


Mạch Phát Quang

Mạch Phát Quang (Illumination Circuit) là một vật phẩm chỉ có thể được chế tạo bởi WX-78, dành riêng cho Don't Starve Together. Mạch Phát Quang có thể được chế tạo sau khi quét Sâu Đất, Bọ Trái Đèn hoặc Mực Ống.

Mạch Phát Quang sử dụng ba khe cắm và sẽ phát ra một bán kính ánh sáng xung quanh WX-78.


Placeholder.png Bên Lề

  • Mạch Điện được giới thiệu trong Cập nhật nhân vật WX-78 như một phần đại tu nhân vật cho Don't Starve Together.
  • Giai điêu của Mạch Thanh Âm dự trên Ragtime, bài hát được chơi bới Máy Hát trong phần kết của Chế Độ Phiêu Lưu. Điều này được ám chỉ trong lời thoại của Maxwell với Mạch Thanh Âm.

Blueprint.png Thư viện ảnh