Lịch sử sửa đổi của “Túi Hạt Giống”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

ngày 8 tháng 7 năm 2023

ngày 7 tháng 7 năm 2023

  • hiệntrước 09:4909:49, ngày 7 tháng 7 năm 2023Tuấn Việt thảo luận đóng góp 5.131 byte +5.131 Tạo trang mới với nội dung “{{Exclusivity|Don't Starve Together}} {{Quotes |wilson=Sow what? |willow=Aw... I won't know what these are until I plant them. |wolfgang=Give your seeds to Wolfgang, tiny paper! |wendy=Planting seeds requires an optimism I don't possess. |wx78=UNIDENTIFIED LIFEPODS |wickerbottom=An envelope of potential crops. |woodie=This will keep us busy for a while. |maxwell=Instruments of toil. |wigfrid=Baby nön-meats. |webber=We can plant a whole bunch of food…”