Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


Nó đến từ mông con nhện!

–Wilson

Silk on ground.png

Tơ (Silk) là tài nguyên chủ yếu thu được từ Nhện, Nó có thể dùng để chế tạo những vật phẩm hữu dụng như Mũ Chóp Cao để hồi phục tinh thần, Boomerang, Mũ Mùa Đông để giữ ấm, Cần Câu để câu cá, Bẫy Chim và nhiều thứ khác.


Gathering

Tơ thường được thu thập nhất là từ việc tiêu diệt bất kỳ loại Nhện nào. Chúng có 25% tỉ lệ rơi ra Tơ. Tơ cũng sẽ rơi ra khi phá hủy Hang Nhện bằng mọi cách mà không phải là đốt cháy, sẽ khiến mọi thứ biến thành Tro. Một hang lớn sẽ rơi ra 6 Tơ, hang vừa là 4 tơ và hang nhỏ là 2 tơ. Nhện Chúa rơi ra 4 tơ khi bị tiêu diệt.

Bảng tỉ lệ và số lượng Tơ rơi ra
Nguồn Số lượng Tơ Tỉ lệ
Spider.pngSpider Warrior.pngCave Spider.pngSpitter.pngDangling Depth Dweller.pngShattered Spider.pngNurse Spider.pngSea Strider.png 1 25%
Spider Den.png 2 / 4 / 6 100%
Shattered Spider Hole.png 1 / 2 100%
Sea Strider Nest.png 1 100%
Spider Queen.png 4 100%
Silky Beard.png Webber Portrait.pngReign of Giants icon.png 1 / 3 / 6 100%
Catcoon.png (Khi đã kết bạn) Reign of Giants icon.png 1 5.13 (0.86)
Tumbleweed.png Reign of Giants icon.png 1 1%
Spilagmite.png 1 25%
Relic Chair.png 1 1%
Slotmachine.png Shipwrecked icon.png 5 N/A
A Smashing Pot.png Hamlet icon.png 1 2%
Spider Monkey.png Hamlet icon.png 1 25%
Cocooned Tree.png Hamlet icon.png 1 / 2 / 2 100%

Gift Icon.png DLC

Trong Reign of Giants DLC, mở một Cây Cỏ Lăn có thể thu được Tơ. Webber cũng mọc một bộ râu có thể thu Tơ khi cạo.

Trong Hamlet DLC, Nhện Tinh Tinh có 25% cơ hội rơi ra tơ khi chết, Cây Kén cũng sẽ rơi ra tơ khi đốn ngã, 1 cho cây nhỏ, 2 cho cây lớn và thêm 2 cho cây trưởng thành. Ngoài ra có thể mua ở Cửa Hàng Đồ Lạ với giá 5 Oinc.

Icon Tools.png Sử dụng

Silk.png

×6

Science Machine.png
Top Hat.png
Koalefant Trunk.png
Silk.png

×8

Alchemy Engine.png
Breezy Vest.png
Silk.png

×8

Rope.png
Alchemy Engine.png
Beekeeper Hat.png
Beefalo Wool.png

×4

Silk.png

×4

Alchemy Engine.png
Winter Hat.png
Hound's Tooth.png

×8

Silk.png

×6

Alchemy Engine.png
Dapper Vest.png
Boards.png
Silk.png
Charcoal.png
Alchemy Engine.png
Boomerang.png
Twigs.png
Twigs.png
Silk.png
Silk.png
Science Machine.png
Fishing Rod.png
Twigs.png
Twigs.png
Twigs.png
Silk.png

×4

Science Machine.png
Bird Trap.png
Winter Koalefant Trunk.png
Silk.png

×8

Beefalo Wool.png
Beefalo Wool.png
Alchemy Engine.png
Puffy Vest.png
Log.png
Silk.png

×8

Hound's Tooth.png
Hound's Tooth.png
Alchemy Engine.png
Sewing Kit.png
Twigs.png

×6

Pig Skin.png
Silk.png
Silk.png
Science Machine.png
Umbrella.png
Twigs.png

×4

Silk.png
Silk.png
Rope.png
Science Machine.png
Bug Net.png
Silk.png

×6

Twigs.png

×4

Rope.png
Rope.png
Rope.png
Alchemy Engine.png
Tent.png
Pig Skin.png

×4

Silk.png

×6

Rope.png
Rope.png
Alchemy Engine.png
Piggyback.png
Silk.png

×12

Spider Gland.png

×6

Papyrus.png

×6

Interface arrow right.png
Spider Eggs.png
Reign of Giants icon.png Webber portrait.png
Cat Tail.png

×4

Silk.png

×4

Alchemy Engine.png
Cat Cap.png
Reign of Giants icon.png
Papyrus.png
Papyrus.png
Papyrus.png
Silk.png
Silk.png
Silk.png
Cactus Flower.png

×5

Science Machine.png
Floral Shirt.png
Reign of Giants icon.png
Silk.png
Silk.png
Boards.png

×4

Rope.png
Rope.png
Rope.png
Alchemy Engine.png
Siesta Lean-to.png
Reign of Giants icon.png
Silk.png
Silk.png
Beefalo Wool.png
Beefalo Wool.png
Beard Hair.png
Beard Hair.png
Interface arrow right.png
Bernie.png
Don't Starve Together icon.pngWillow Portrait.png


Silk.png

×4

Interface arrow right.png
Pinetree Pioneer Hat.png
Don't Starve Together icon.pngWalter Portrait.png
Silk.png
Cut Grass.png
Cut Grass.png
Cut Grass.png
Interface arrow right.png
Trusty Tape.png
Don't Starve Together icon.pngWinona Portrait.png


Silk.png
Papyrus.png
Boards.png
Boards.png
Interface arrow right.png
Den Decorating Set.png
DST icon.pngWebber Portrait.png
Silk.png
Silk.png
Silk.png
Twigs.png
Twigs.png
Interface arrow right.png
Webby Whistle.png
DST icon.pngWebber Portrait.png
Silk.png
Silk.png
Ash.png
Ash.png
Honey.png
Honey.png
Interface arrow right.png
Healing Glop.png
DST icon.pngWebber Portrait.png
Silk.png
Monster Meat.png
Monster Meat.png
Pig Skin.png
Interface arrow right.png
Warrior Switcherdoodle.png
DST icon.pngWebber Portrait.png
Silk.png
Monster Meat.png
Bunny Puff.png
Interface arrow right.png
Dangler Switcherdoodle.png
DST icon.pngWebber Portrait.png
Silk.png
Silk.png
Monster Meat.png
Cut Stone.png
Cut Stone.png
Interface arrow right.png
Cave Switcherdoodle.png
DST icon.pngWebber Portrait.png
Silk.png
Silk.png
Monster Meat.png
Nitre.png

×4

Interface arrow right.png
Spitter Switcherdoodle.png
DST icon.pngWebber Portrait.png
Silk.png
Silk.png
Silk.png
Monster Meat.png
Monster Meat.png
Moon Shard.png
Moon Shard.png
Interface arrow right.png
Shatter Switcherdoodle.png
DST icon.pngWebber Portrait.png
Silk.png
Silk.png
Monster Meat.png
Monster Meat.png
Honey.png
Honey.png
Interface arrow right.png
Nurse Switcherdoodle.png
DST icon.pngWebber Portrait.png
Silk.png
Silk.png
Monster Meat.png
Monster Meat.png
Fig.png
Fig.png
Interface arrow right.png
Strider Switcherdoodle.png
DST icon.pngWebber Portrait.png

Trại Tơ Nhện

Sử dụng Lợn để kiếm Tơ tự động

Tơ có thể kiếm dễ dàng bằng cách sử dụng Bẫy. Những con Nhện và Nhện Chiến Binh sẽ không cố gắng tránh Bẫy và chướng ngại vật, vậy nên người chơi có thể dễ dàng dụ chúng vào bẫy. Nhện sẽ ngay lập tức bị giết và rơi ra lợi phẩm khi dính bẫy.

Một cách tốt hơn để kiếm nhiều Tơ hơn là phá một Hang Nhện cấp 3 hoặc giết Nhện Chúa để kiếm được Trứng Nhện, thứ sẽ cho phép bạn đặt xuống đất để tạo nên một Hang Nhện mới ở bất cứ đâu. Giờ đây bạn có thể đặt nó ở giữa một làng Lợn lớn gần khu trại của mình, bất cứ khi nào có một con Nhện sinh ra từ Hang, Bất kỳ Lợn nào nhìn thấy sẽ tấn công nó, để lại chiến lợi phẩm trên mặt đất và bạn có thể nhặt chúng. Nhưng Lợn sẽ ăn Thịt Quái rơi ra từ Nhện nếu bạn không nhanh tay.

Lý tưởng nhất là nên phá Hang Nhện ngay khi chúng đạt đến cấp 3, trừ khi người chơi được trang bị tốt hoặc muốn có Mũ Nhện . Khi các hang cấp 3 rơi ra Trứng Nhện, điều này sẽ cho phép người chơi thiết lập lại trại tơ mà không cần phải đối đầu với Nhện Chúa.