Tường Đá

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Woodie Portrait.png
Safe and secure, eh?

Woodie, Examining a stone wall.

Wickerbottom Portrait.png
I'm not sure why I can carry so many of these.

Wickerbottom, Examining a stone wall item.

Tường Đá (Stone Wall) Là loại tường chắc thứ hai trong bốn loại tường, chỉ sau Tường Thulecite. Nó được chế tạo như một Vật phẩm và được triển khai như một Kiến trúc ngăn chặn sự di chuyển của cả sinh vật và Nhân Vật. Tường đá cấp 1 được xây dựng ở tầng cấp 2 nhưng có thể được sửa chữa (nâng cấp) thành tầng cấp 3 hoặc cấp 4 khi thêm mảnh Tường Đá hoặc thêm đủ Đá hoặc Đá Mài. Nó có thể bị tấn công để giảm nó xuống cấp 1 và sau đó bị phá hủy, để lại một Bức Tường Đá hỏng. Đập tường sẽ mang lại hai Đá từ tầng thứ tư và một Đá từ các tầng khác. Nó có 200 máu khi được chế tạo lần đầu tiên và tối đa 400 máu.

Trong sửa chữa, thêm 1 đá tạo ra ít máu hơn so với 1 mảnh Tường Đá. Mà 6 đá đã tạo 6 mảnh tường đá nên dùng đá nâng cấp trực tiếp không hiệu quả. Tương tự như vậy dùng đá cắt cũng tốn hơn. Hơn nữa, chi phí để nâng cấp tối đa một tường đá hỏng cao hơn phá tường bằng búa rồi bắt đầu xây mới. Khi chúng bị phá hủy hoàn toàn cần từ 8 tới 9 mảnh tường để hoàn toàn nâng cấp xong tường đá, phụ thuộc vào cách sửa chữa.

Don't Starve Together Tường Đá Tàng Thư

Woodie Portrait.png
Safe and secure, eh?

Woodie

Tường Đá Tàng Thư (Archival Stone Wall) là phiên bản Tường Đá hiện diện ở Tàng Thư Cổ Đại. Nó y hệt Tường Đá, chỉ khác ngoại hình.

Công thức

Cut Stone.png
Cut Stone.png
Interface arrow right.png
Stone Wall.png

×6

Placeholder.png Bên lề

  • Trước cập nhật Moderately Friendly, tường có thể được sửa bằng những món đồ hồi máu, ví dụ như Băng Gạc Mật Ong.

Blueprint.png Thư viện ảnh