Cỏ Ngọn Cao

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Tall Grass)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wheeler Portrait.png
Tall grass like that is going to need a machete.

Wheeler

Cỏ Ngọn Cao là một loài Thực Vật độc quyền cho Hamlet DLC, có thể tìm thấy ở các Quần Xã Đồng Bằng Hoang, và Rừng Mưa Nhiệt Đới. Giống như Cỏ ở trò chơi cơ bản, nó mang lại Cỏ Cắt nhưng phải dùng đến công cụ.

Các loại công cụ có thể dùng :

Phụ thuộc vào quần xã mà Cỏ Ngọn Cao được trồng, nó sẽ phát triển như những cây khác nhau. Nếu được trồng ở Đồng Bằng Hoang, Rừng Mưa Nhiệt Đới nó sẽ mọc như một Cỏ Ngọn Cao, và sẽ không cần bón phân. Nhưng nếu nó được trồng tại các quần xã khác, nó sẽ mọc như một Cỏ thường và cần dùng Phân, Phân Dơi hoặc Thối để bón cho nó.

Cỏ Ngọn Cao có thể bị nhiễm Bọ Vòi Voi, sinh ra tới 3 con vào buổi tối, đêm và khi bị chặt hoặc cắt. Xúc hoặc đốt một Cỏ Ngọn Cao bị lây nhiễm sẽ khiến nó trở nên bình thường nhưng khiến cho một Cỏ Ngọn Cao ngẫu nhiên khác trên thế giới bị nhiễm.

Cỏ Ngọn Cao được trồng lại bởi người chơi có thể bị nhiễm khi có một Cỏ Ngọn Cao nhiễm bọ khác trên thế giới bị phá hủy.

Placeholder.png Bên Lề

  • Màu gốc của Cỏ Ngọn Cao là màu vàng, nhưng nó đã bị thay đổi trong bản cập nhật Quality of Life.
  • Trước bản cập nhật Rev. 307715, xúc một Cỏ Nhọn Cao với Xẻng sẽ không mang lại Cỏ Cắt.