Ổ Chân Cao

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Tallbird Nest)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tồi muốn quả trứng đó.

–WX-78

Ổ Chân Cao là đối tượng tự sinh mà xuất hiện ngẫu nhiên ở quần xã Xứ Đá. Chân Cao cũng sinh ra cùng với Ổ (mỗi con một Ổ) và sẽ đẻ Trứng Chân Cao ở đó.

Trứng có thể lấy khỏi Ổ, mà sẽ chọc giận Chân Cao ở đó sẽ khiến nó đuổi theo người lấy. Chân Cao sẽ để một quả khác sau 17.5 giờ game, và nếu bị giết, một Chân Cao mới sẽ tự sinh ra sau 2.5 ngày. Trứng có thể nở thành một Chân Cao trưởng thành nếu nó không bị lấy và Chân Cao bố chết.

Lúc hoàng hôn, Chân Cao trở về Ổ và ngủ, mặc dù chúng sẽ thức dậy nếu có ai đến gần chúng trong một lúc ngắn hoặc lấy Trứng của chúng.

Prototype.png Mẹo

  • Người chơi nên cẩn thận khi dùng lửa gần Ổ Chân Cao bởi chúng có thể cháy và không sinh ra lại khi đã bị phá.
  • Ta nên chuẩn bị để giết hoặc bỏ chạy khỏi Chân Cao sau khi lấy Trứng nó, bởi nó sẽ đuổi theo rất lâu.
    • Nếu người chơi nhảy vào một Hố Giun, Chân Cao sẽ không thể đi theo, khiến đây là cách dễ nhất để trộm Trứng.

Placeholder.png Bên lề

  • Theo lời Maxwell, Ổ Chân Cao được làm từ Lông Bò Lai: "It's made of dirty beefalo hair" ("Nó làm bằng lông bò lai dơ bẩn").

Blueprint.png Thư viện Ảnh