Đèn Dầu

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Tar Lamp)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Willow Portrait.png
I knew that goopy stuff'd burn good!

Willow

Đèn Dầu (Tar Lamp) là vật Vật Dụng Thắp Sáng khả chế độc quyền cho Shipwrecked DLC. Nó yêu cầu một Vỏ SòDầu để chế tạo. Nó có thời gian cháy bằng với Đuốc (75 giây), và nó cũng bị ảnh hưởng bởi Gió LớnMưa. Nó có thể được trang bị trên tay hoặc đặt xuống mặt đất giống như Chai Phát Quang, khi đó nó có thể bật và tắt. Đèn Dầu cũng có thể được gắn lên Thuyền ở ô trống đèn.

Đèn Dầu không thể được nạp lại, và sẽ biến mất khi hết nhiên liệu. Nếu một dèn dầu hết nhiên liệu khi ở trên mặt đất, nó sẽ để lại một Tro.

Placeholder.png Bên lề

  • Đèn Dầu được thêm vào Shipwrecked DLC hơn một năm sau khi hoàn thành bản chính thức vào bản cập nhật Home Sea Home, sau khi được thử nghiệm ở nhánh beta trong nhiều tháng.
  • Khi chuột phải vào một Đèn Dầu vẫn đang cầm trên tay, thay vì tháo nó ra thì hành động đó làm nó tắt, nhưng vẫn ở trên tay nhân vật.

Blueprint.png Thư viện ảnh