Mạch Dầu

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Tar Slick)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wickerbottom Portrait.png
It appears to be a natural tar well.

Wickerbottom

Mạch Dầu là một đối tượng sự sản độc quyền dành cho Shipwrecked DLC. Nó có thể tìm thấy ở Biển TrungSâu. Nó là một nguồn tài nguyên Dầu, và có thể được khai thác bằng cách xây một Máy Hút Dầu lên phía trên. Một Mạch Dầu không bao giờ cạnh và cũng không bị phá hủy, khiến cho Dầu trở thành một tài nguyên có thể tái tạo. Một Mạch Dầu mới có thể được tạo ra bởi người chơi bằng cách sử dụng một Mũi Khoan Quacken.

Placeholder.png Bên lề

  • Mạch Dầu được thêm vào Shipwrecked DLC hơn một năm sau khi phát hành bản chính thức vào cập nhật Home Sea Home, sau nhiều tháng thử nghiệm tại nhánh beta.

Blueprint.png Thư viện ảnh