Vương Miện Xỉn Màu

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Tarnished Crown)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wilson Portrait.png
It's oddly monkey-sized.

Wilson

Vương Miện Xỉn Màu là một món dùng để mở khóa một Nhân Vật Shipwrecked, Wilbur. Nó có 10% cơ hội rớt ra khi bất kỳ một Khỉ Tiền Sử chết hay bất kỳ một Chòi Khỉ Tiền Sử bị phá hủy. Vương Miện Xỉn Màu sẽ không còn rớt ra nếu Wilbur đã được mở khóa hay một Vương Miện Xỉn Màu đã tồn tại trên thế giới.

Đưa Vương Miện Xỉn Màu cho Wilbur sẽ mở khóa anh ta. Wilbur có thể tìm thấy, nếu vẫn chưa mở khóa, trôi trên một chiếc trong Biển Nông.