Cây Tràm Trà

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Tea Tree)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


Wendy Portrait.png
I can sit under it and contemplate life's futility.

Wendy

Cây Tràm Trà là một loại cây độc quyền cho Hamlet DLC, được tìm thấy ở Vùng Canh Tác bên ngoài các Ngôi Làng. Một Cân Tràm Trà phát triển đầy đủ sẽ mang lại 1 Cành Con, 2 Hạt Bình và 2 Gỗ khi bị chặt.

Một Cây Tràm Trà có thể bị nhiễm và sẽ sinh sản ra Sóc Thỏ hoặc Sóc Thỏ Cam vào ban ngày hoặc khi bị chặt, cũng như trở thành tổ của Sóc Thỏ vào ban đêm. Sóc Thỏ sẽ tiếp tục sinh sản và ẩn náu ở một Cây Tràm Trà đã bị chặt. Chỉ tới khi gốc cây bị xúc lên thì điểm sinh sản đó sẽ bị phá hủy.

Cây Tràm Trà bị nhiễm Sóc Thỏ chỉ sinh ra ra khi thế giới được tạo. Những cây được trồng bởi người chơi sẽ không sinh ra Sóc Thỏ và Cây Tràm Trà sẽ không bao giờ bị nhiễm nếu chúng không chứa sẵn Sóc Thỏ.

Bởi vì những con Sóc Thỏ trú ngụ sẽ rơi ra khi cây bị chặt xuống, một vài tài nguyên sẽ bị chúng đánh cắp ngay lập tức khi chặt một cây bị nhiễm sóc.

Sóc Thỏ sẽ mang những chiến lợi phẩm chúng đánh cắp được về cái cây của chúng. Vật bị đánh cắp có thể thu lại được bằng cách đốn hạ cái cây chúng lưu giữ vật phẩm.

Giống như những loại cây khác. Cây Tràm Trà cũng có cơ hội trở thành Đối Tượng Dị Thường, khiến chúng có thể được điều tra bằng Kính Lúp. Chặ một Cây Tràm Trà gần một Cây Dẻ Bulô có thể khiến cái cây đó biến thành Quái Dẻ Bulô.

Placeholder.png Bên lề

  • Theo Wickerbottom, Cây Tràm Trà là chi Trà.

Mosquito.png Lỗi

  • Khi chặt một Cây Thông cạnh một Cây Tràm Trà sẽ khiến Cây Tràm Trà biến thành Thần Rừng nhìn giống hệt một Cây Thông. Điều này cũng xảy ra khi chặt Cây Tràm Trà cạnh một Cây Dẻ Bulô.

Blueprint.png Thư viện ảnh