Thành Phố Lợn

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


Thành Phố Lợn là một Quần Xã trong Hamlet DLC. Nó bao gồm Cửa Hàng Lợn, Lợn Thương Gia, Tháp Canh Gác, Nhà Phố, Cột ĐènVệ Binh. Ngoài ra còn có những Bộ VáRào CâyTỉa Cắt Phức Tạp.

Trong thế giới Hamlet, có 2 Thành Phố Lợn: Thành Phố Thị Chính có thể tìm thấy ở nơi người chơi xuất hiện và có chứa Nhà Nhỏ Hẹp, đứng đầu nơi này là Thị Trưởng. Thành Phố Cung Điện thì tìm thấy ở một hòn đảo mà có thể đi tới bằng Tàn Tích Lợn Cổ, có những cửa hàng mới và Cung Điện, đứng đầu ở nơi này là Nữ Hoàng. Thành Phố Lợn đôi khi cũng có thể rất nhỏ và có một lượng nhỏ Tháp Canh Gác và Cột Đèn

BFB sẽ không đi vào Quần Xã này. Vào Mùa Tươi Tốt, Cây Mâm Xôi sẽ không mọc trên quần xã này. QuạBồ Câu là những loại chim duy nhất xuất hiện ở đây.

Blueprint.png Thư viện ảnh