Thùng Thiếc Đi Câu

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Warly Portrait.png
Is the fish fresh or canned? I feel rather conflicted.

Warly

Thùng Thiếc Đi Câu (Tin Fishin' Bin) là một Kiến Trúc khả tạo độc quyền cho Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản mở rộng Return of Them.

Thùng Thiếc Đi Câu có thể được đặt trên một Thuyền Ván. Nó có thể dùng để chưa tới 12 con Cá Biển. Cá Biển trong Thùng sẽ không hư hỏng, thay vài đó chúng sẽ hồi lại độ tươi với tỉ lệ tương đương 33% tốc độ hư hỏng.

Placeholder.png Bên lề

Blueprint.png Thư viện ảnh